Bilgi, anlama ve kullanabilirlik

Bir kullanıcı için “öğrenme” ve “bilme” konusunda bir fikre sahip olabiliriz fakat “anlama” ve “kullanabilme” de hesaba katıldığında bildiğimizi sandığımız şeyleri anlamadığımızı fark edebiliyoruz.

Bir başka deyişle;

To know that we know what we know, and to know that we do not know what we do not know, that is true knowledge. — Nicolaus Copernicus

Eğer aklınız iyice karıştıysa, gelin yazının devamındaki videoyu beraber izleyelim ve bir kullanıcı için bu kavramların ne anlama geldiğini beraber sorgulayalım.

Ters bisiklet deneyi

Bir bisiklet düşünün. Bu bisikletin sıradan bisikletlerden tek farkı; bisikletin ön tekerinin gidonun çevirildiği yöne değil, gidonun çevirildiği yönün tam tersine dönmesi. Çocukluğunuzdan beri bisiklete binmeyi biliyor olabilirsiniz. Peki, sizce siz bu bisikleti anlayabilir ve kullanabilir misiniz? Bu bisikleti kullanmayı öğrenebilir misiniz?

Peki, bisiklet kullanmayı bu bisiklet üzerinde öğrenen birisi ne yapabilir?

Daha fazlası için lütfen aşağıdaki videoyu izleyin ve öğrenmek, bilmek ve kullanabilmek konusunda yaşadığımız yabancılaşmaya ortak olun.

Videoyu sonuna kadar izlediğinizi varsayarak soralım:

Tasarladığınız ya da ürettiğiniz bir ürün ya da servis kullanıcılarınızın onu kullanmayı öğrenmesine mi ihtiyaç duyuyor yoksa kullanıcılarınız onu sezgisel olarak kullanabiliyor mu?


Originally published at blog.designedbysherpa.com on June 8, 2015.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.