Eric Skopal vill bli ekonomiskt oberoende vid 40 - så här sparar han på sina vardagliga inköp

Lukas Ohlsson
Nov 8, 2018 · 4 min read
Eric Skopal.

Det finns många som drömmer om att bli ekonomiskt oberoende. En av dem är Eric Skopal, som tillsammans med sin fru Alexandra vill kunna leva på sina investeringar vid 40 års ålder. Därmed lägger Eric och Alexandra ner mycket tid på att placera sina pengar. Men vad tar de för åtgärder för att spara på sina vardagliga inköp? ShopGun har intervjuat Eric Skopal, som ligger bakom bloggen Bli Ekonomiskt Oberoende, för att få tips på hur du kan spara smart på en daglig basis för att få över såväl mer pengar som mer energi.

Du och din fru Alexandra siktar på ekonomiskt oberoende vid 40 års ålder. Detta innebär att ni lägger undan en stor del av er disponibla inkomst varje månad. Har du några smarta tips på hur ni sparar pengar på era inköp?

Vid alla prylinköp går det att vara smart och planerande. Om du till exempel vet att du kommer behöva köpa en ny jacka, dator eller diskmaskin det kommande året har du tid på dig att planera reorna och spara pengar på det viset. Dessutom kan du använda prisjämförelsesajter som prisjakt.nu. Om det gäller fasta kostnader som el, försäkringar och bolån är det jättebra att använda jämförelsesajter och hela tiden vara medveten om vad du betalar och se om det finns bättre alternativ. När det kommer till mat går det att veckoplanera och försöka utnyttja matbutikernas rabatter och kampanjer för att spara pengar. Är det rabatt på något som du vet att ni använder några gånger per månad kan du köpa hem ett litet lager om det är bra pris.

För närvarande har ni en utmaning kallad “shop-stop”, som går ut på att ni endast köper det ni behöver. Ni lägger således inte pengar på prylar, kläder och elektronik etc. Hur mycket skulle du säga att ni sparar på detta?

Eftersom vi redan innan vår utmaning med ”shop-stop” var ganska duktiga på att inte spendera mycket pengar märker vi ingen jättestor skillnad. I och med vår plan att bli ekonomiskt oberoende har vi redan skalat bort en del onödiga inköp. Men poängen med ”shop-stop” är att vid varje inköp ifrågasätta om jag verkligen behöver den här saken. Kommer det verkligen att ge mig glädje eller är jag bara på jakt efter kortsiktig tillfredställelse? Jag tror att en normal familj har mycket att spara på att bli mer medvetna om var utgifterna hamnar. Inom kategorierna prylar, kläder och elektronik tror jag generellt att det finns tusenlappar att spara varje månad för många. Om dessa pengar istället investeras kan det exempelvis bli starten till en riktigt fin aktieportfölj.

Ni har också velat hålla era matkostnader så låga som möjligt. Hur går ni tillväga här: använder ni er av erbjudanden och liknande?

Ja, på matfronten tycker jag att veckans erbjudanden är en bra möjlighet att spara pengar. Själva är vi väldigt duktiga på att planera vår matlagning och baserar en hel del inköp på veckans erbjudanden när vi veckohandlar. Tack vare att vi planerar våra inköp så pass bra som vi gör minskar vi också matsvinnet. Tyvärr slängs det mycket mat i Sverige varje år, men genom att planera dina inköp kan du även spara pengar på det sättet. Slängd mat är både en förlust för plånboken och planeten.

Vi tar med oss matlådor till jobbet, vilket även gör att vi håller våra matkostnader nere. Jämfört med att äta ute varje dag sparar vi flera tusenlappar varje månad.

Ett sista tips är att även om du just den här veckan inte planerar att använda pasta, men det är rabatt på det, kan du köpa hem och spara till kommande veckor och månader. Det går att vara smart, att planera och utnyttja butikernas erbjudanden till din fördel. Det gör vi hela tiden med exempelvis konserver, torrvaror, hygienartiklar och frysta produkter. Allt som håller länge kan du köpa när det är på rabatt och använda senare.

Genom ekonomiskt oberoende vill ni kunna bestämma mer över er egen tid. I många av blogginläggen påpekar du att du önskar att ni hade haft mer tid över efter arbetet. Har ni några knep i dagsläget för att spara tid?

Att handla mat en gång i veckan tror jag är ett bra knep. Kolla veckans erbjudanden, planera och handla en gång. Att småhandla tar mer tid och risken för att du köper mer än du behöver ökar också.

Var man väljer att bosätta sig kan ha stor påverkan på din fria tid. Om det går att välja så bosätt dig nära din arbetsplats, nära matbutiken, nära andra serviceställen du använder, nära gymmet etc. Att slippa dötid när du transporterar dig kan ge mer fritid.

Även om vi inte gör det själva går det att anlita hjälp med saker som du annars hade gjort själv. Jag tänker på städhjälp, hjälp att bygga trädäck och beställa matkasse till dörren etc. Oftast kostar de här tjänsterna mer pengar jämfört med om du hade gjort det själv. Men vill man betala för det går det att få loss lite tid på det sättet.

Som ett tillägg är det kanske inte alltid mer tid du behöver när du kommer hem från jobbet utan mer energi. Satsa då på att göra saker som ger dig energi. Det kan vara allt från skogspromenader och träning till att laga god mat och fotografera. Har du energi och ork känns din vakna tid mycket mer värdefull jämfört med om du är slutkörd.

ShopGun Sverige

Lukas Ohlsson

Written by

Communications Manager Sweden at ShopGun

ShopGun Sverige

Utforska reklamblad och få inspiration till din shopping. Upptäck erbjudanden i din närhet och planera din shopping med inköpslistor.

Lukas Ohlsson

Written by

Communications Manager Sweden at ShopGun

ShopGun Sverige

Utforska reklamblad och få inspiration till din shopping. Upptäck erbjudanden i din närhet och planera din shopping med inköpslistor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store