Foto via Pixabay

Inclusive design: dat zouden meer mensen moeten doen

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.
– Tim Berners-Lee (uitvinder van het World Wide Web)

Wat betekent dat in de praktijk?

Laten we even teruggaan in de geschiedenis. De opkomst van het web werd door velen gezien als een belofte. Want veel van de belemmeringen waar mensen met een beperking in de ‘echte’ wereld mee kampen, hoeven online niet te gelden. Van nature is de techniek van het web (HTML en CSS) namelijk heel toegankelijk. Al dan niet met inzet van hulpmiddelen — voorleessoftware, alternatieven voor muis en toetsenbord, etc. — kunnen websites voor mensen met diverse beperkingen even bruikbaar zijn als voor de rest.

Begin goed!

Het is gemakkelijk om te gaan wensdenken bij het ontwerpen en bouwen. Om uit te gaan van de meest perfecte situatie: de gebruiker heeft de nieuwste apparatuur, is jong, fit, handig met techniek en volledig geconcentreerd op jouw product. Een gebruiker, kortom, die verdacht veel lijkt op de gemiddelde ontwerper of programmeur.

Hoe pakken we dat aan?

Toegankelijke digitale producten maken is teamwerk. Ontwerpers, ontwikkelaars en redacteurs doen het samen. Natuurlijk heeft iedere discipline zijn eigen aandachtspunten. Zo moeten ontwerpers zorgen dat de teksten leesbaar zijn, de layout niet te chaotisch is en het kleurcontrast voldoende. Ontwikkelaars schrijven semantisch correcte HTML, zorgen dat de site ook met het toetsenbord te bedienen is en maken gebruik van WAI-ARIA. En redacteurs houden bijvoorbeeld rekening met het leesniveau van hun publiek.

Alleen websites?

Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor websites, maar voor alles wat we maken. Ontwerpers van bijvoorbeeld bewegwijzering weten dat wel. Die houden rekening met kleurenblindheid en vragen mensen niet om de rode of de groene route te volgen. Toch?

--

--

Thoughts, concepts and projects on advancing the human experience through brand, digital and spatial design

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store