Miljø- og produktbilder for Adax

Et moderne og nordisk uttrykk

2017 har vært et spennende år for Adax med lansering av flere nye produkter bla. med Wifi som gjør at du kan kontrollere varmen uansett hvor du er i verden. Perfekt for å varme opp hytta før du kommer, eller spare strøm når du er på jobb.

Nå kan vi også med stolthet presentere Adax sitt nye nettsted.

En mer moderne look med nye produkt- og miljøbilder

Adax ønsket å fornye sitt uttrykk til et mer moderne og nordisk uttrykk også i bildebruken.

Dette ble resultatet fra opptaksdagene

Til inspirasjonssider og redaksjonelle artikler

Adax ønsker å bli best på å gi deg gode og varme råd. Enten om det er snakk om hvordan du som forbruker kan spare penger og miljøet ved å kutte strømutgifter — eller få hjelp til hvor du smartest kan henge opp din varmeovn.

Like what you read? Give Stine Stenhaug a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.