Nguyên lý sinh con trai

Xin thưa với các anh chồng, việc sinh con trai không phải là do vợ không biết đẻ mà nó hoàn toàn phụ thuộc vào người chồng. Chỉ có chồng mới có chứa tinh trùng Y, loại tinh trùng tạo nên giới tinh nam cho đứa bé.

Hãy dành ít phút để xem thông tin dưới đây, nó là cơ sở khoa học trong việc sinh con trai hay gái. Đồng thời giúp chúng ta quyết định được giới tính cho đứa con yêu thương tương lai của mình.

Ai cũng biết rằng, muốn có con, nhất thiết phải có sự gặp gỡ giữa tinh trùng của bố và trứng của mẹ. Nam giới sản xuất hai loại tinh trùng: X (gái) và Y (trai)
Tinh trùng Y + trứng = sinh trai. 
Tinh trùng X + trứng = sinh gái.

1- Đặc điểm tinh trùng
A- Tinh trùng Y:
+ Di chuyển nhanh nhưng đời sống ngắn
+ Thích hợp với môi trường kiềm/ mặn.
+ Thường sống được trong đường sinh dục nữ 24h sau khi xuất tinh.

B- Tinh trùng X:
+ Di chuyển chậm hơn nhưng sống lâu hơn. 
+ Thích hợp môi truờng axit/ chua
+ Sống được trong đường sinh dục nữ trong vòng 48 giờ sau khi xuất tinh (có trường hợp 72 giờ)

2- Đặc điểm trứng
- Noãn có đời sống 24 giờ (sau khi rụng)
- Sau khi phóng noãn từ 3–4 h, noãn rơi vào vòi trứng, và tiến về phía tử cung. Sau 12–14h, noãn ko được thụ tinh sẽ bắt đầu thoái hoá. Đến 48h thì trứng không được thụ tinh sẽ phân huỷ hoàn toàn.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.