Sirkhet

Kullanıcı Deneyimi Tasarımı ve Önemli Yanları

Image for post
Image for post

Geçmişten günümüze, insanın her nesneyi kullanım alanı ve sıklığına göre yeniden şekillendirdiğini ve kullanıma daha yatkın hale getirdiğini gözlemliyoruz. Aslında vaktimizi verimli kullanmak ve hataya yatkın olan adımları minimize etmek için çabalayarak gelişiyoruz.

Tarihsel deneyime baktığımızda, yakın dönemde hayatlarımıza giren ve ciddi bir hızla evrimleşen internet ve dijital dünya için de durum farklı değil. Her internet kullanıcısının bugün bir internet sitesinde veya mobil uygulamada ne kadar keyifli vakit geçirdiği ve onu ne kadar kolay kullanabildiği de bir kullanıcı deneyimi tasarımı örneği ve günümüzün en gelişmeye açık alanlarından biri. Yani sitenin içeriğinden ve tasarımından sorumlu bu tasarımla, aslında kullanıcılarla nasıl etkileşime geçileceği belirlenir. Sık sık UI yani Kullanıcı Ara yüzü Tasarımı ile ayırt edilemese de aslında onu da kapsayan bir süreçtir. Biraz daha derine inelim ve UX yani kullanıcı deneyimi tasarımının önemli yanlarını inceleyelim.

Kullanıcı bir internet sitesini veya uygulamayı ilk açtığında, işlemini ne kadar kısa sürede gerçekleştirirse uygulamaya karşı sempatisi ve uygulama kullanımı o kadar artacaktır. Dijital sayfa üzerinde yönlendirme bölümlerinin lokasyon ve işlevselliği, pratikliği etkileyen önemli etkenlerdendir. Örneğin,

  • Navigasyon Bar diye nitelendirilen ‘menü’ nün hangi başlıkları içereceği,
  • Navigasyon Bar’ın bulunduğu ve kapladığı alan,
  • Hangi Navigasyon Barı şeklini kullandığımız (Hamburger, Yatay, Dikey, Sabit vb.),
  • Sık kullanılan işlemlerin kısa yollarının kolay erişilebilir bir yerde bulunması,
  • Sık kullanılan işlemlerin hangi analizlerin beraberinde oluşturulduğu,
  • Sayfa kaydırma barının işlevselliği gibi.

İyi bir UX tasarıma sahip olmak, benzer veya aynı konu üzerine, ürün veya hizmet sunan başka internet siteleri yerine, sizin internet sitenizin tercih ediliyor olmasındaki sebeplerden biridir.

Maalesef bir tasarımın güzel görünüyor olması, o tasarımın sizin siteniz veya uygulamanız için doğru olduğu anlamına gelmiyor. Sunduğunuz hizmet ve ürünlerle ilgilenen potansiyel kitlenin kullanmaktan keyif alacağı renk, yazı tipi, işlevsellik, anlaşılabilirlik seviyesiyle birebir eşleşiyor olması önemlidir. Örneğin, bir hızlı yemek siparişi uygulaması tasarlıyor olmanız; her yemek sipariş sitesi tasarımının size uyacağı anlamına gelmiyor. Kullanacak kitlenin yaş, gelir, bedensel durum, cinsiyet gibi analizlerinden sonra tasarımın yapılması en doğrusu olacaktır. Bedensel engeli olan bir kullanıcının sizin mobil uygulamanızı kolay kullanmasını istiyorsanız; sadece dokunmatik olarak değil sesli iletişim kurulabilir bir aplikasyon özelliği de eklemeniz doğru tercih olacaktır.

Tasarım kurallarının önemi yine kullanıcı beklentilerinde yatmaktadır. Dijital kullanımın temelinde, geleneksel kullanım yatar. İnsanlar kullanım alışkanlıklarında yer etmiş özellikleri her uygulamada arar. Bu nedenle dikkatli olun; her güzel görünen tasarım işlevsel olarak faydalı olacak diye bir yanılgıya düşmeyin. Ekrandaki pencereyi kapatmak için ‘X’ yerine ‘O’ işareti koyarak yapılan bir tasarım kullanıcıda kafa karışıklığına neden olur.

Ziyaretçilerin sitenizde bekledikleri kullanıcı deneyimini inceledikten sonra, kapsamlı planlama çok önemlidir. Oluşturmak istediğiniz sayfalar için bir site haritası oluşturarak başlayın. Site haritası, sitenizdeki tüm sayfaların ve alt sayfaların açıkça düzenlenmiş bir hiyerarşisidir.

Bir site haritası oluşturmak, bir kullanıcının internet sitesinde A noktasından B noktasına nasıl gideceğini ve bunu yapmak için kaç tıklama yapacağını hayal etmeyi kolaylaştırır. Site oluşturulduktan sonra yapısal değişiklikler uygulamak yerine, bir site haritası ekibinizin kötü fikirleri erkenden ortadan kaldırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda size içerik tasarlamanız ve yazmanız gereken tüm sayfaları gösterir. İnternet sitesi oluşturma sürecine verimlilik katmak için etkili bir araçtır.

Sitenizdeki her bir sayfa tasarımsal ve içeriksel bakımdan uyum içinde olmalıdır. Kullanıcılar için arda arda gezilen sayfalar arasında renk skalaları, yazı tipleri veya yerleşimi tamamen farklı sayfalar tutarsız tasarım olarak değerlendirilir ve kullanıcıda benimseme sorunu yaratır. Kullanıcı Deneyimi tasarlarken belirli bir uyum yakaladığınızda, hedef kitleniz tarafından tanınırlık kazanırsınız. Kullanıcılar, sizin sitenizi kullanmaya alışırlar ve bu da onların işini kolaylaştırır. Siteniz üzerinden gerçekleştirmek istediği adımı ne kadar hızlı yaparsa, sitenize ve içeriğinize o kadar sadık kalır.

Rakip site ve uygulamalar karşısında fark yaratmak isteyen markalar için,tutarlı ve analize dayalı UX tasarımı şarttır. Sitenizin Kullanıcı Deneyimi Tasarımını geliştirmek potansiyel hedef kitlenize ulaşmak ve deneyimlerini keyifli hale getirmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz!

Written by

Someone who is interested in marketing and advertising, cinema and art.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store