Jack of all trades

Is het beter om één ding goed te kunnen of veel dingen een beetje?

Bron: PonderAbout.com

Tijdens mijn studie was het duidelijk wat de voorkeur kreeg: specialisatie. “Voor alles wat je een beetje kan staan er genoeg mensen klaar die wel de moeite hebben genomen om er wel goed in te worden.” Alle colleges en opdrachten waren bedoeld om je een algemeen beeld te geven van alles wat er te beleven was in het vakgebied. Je moest vervolgens zelf bepalen wat je echt leuk vond en daar al je ziel en zaligheid in stoppen.

Dat bleek voor mij wat lastig. Uit blinde paniek ben ik na mijn bachelor Informatica maar een hele andere studie gaan doen: Communicatie en Media Design. De keus werd daar niet eenvoudiger op, want naast alles wat je met code kon doen raakte ik ook geïnteresseerd in ontwerp, gebruikersonderzoek en UX. Toen het tijd was voor de vervolgstap ben ik maar niet nog een bachelor (misschien was Geneeskunde nog wel leuk geweest) gaan doen. Daarnaast trok een master (= specialisatie) me ook niet. Dan maar kijken wat ik in het echte leven kan betekenen.

Dat blijkt aardig wat te zijn. Waar ik minder gespecialiseerd ben dan mijn collega’s kan ik rekening houden met meer kanten van een probleem. De overbrugging van ontwerp naar techniek is bijvoorbeeld belangrijk om goed en efficient werk te leveren. Een oplossing kan nog zo mooi zijn, als het drie dagen kost om te implementeren is het de moeite niet waard. Mijn “generalisme” zorgt er ook voor dat ik me nooit verveel. Ik ben bij Siteworkers met meerdere projecten tegelijkertijd bezig, vaak in een net wat andere rol. De ene dag ben ik code aan het kloppen, de volgende dag ben ik een interactie-ontwerp aan het maken voor iets totaal anders.

Dat ligt natuurlijk ook aan het bedrijf waar ik werk. Bij een groter bedrijf denk ik snel aan gespecialiseerde mensen die bij elk project precies dezelfde rol hebben, omdat ze daar eenmaal het beste in zijn. Bij Siteworkers zit je minder vastgeroest in een rol, waardoor je genoeg ruimte krijgt om nieuwe dingen te proberen. Dat werkt, omdat er ook altijd iemand is die wél gespecialiseerd is op dat gebied.

Om antwoord proberen te geven op de eerste vraag: geen idee. Het zou zo maar kunnen dat ik me later in mijn carrière wil of zelfs moet specialiseren. Voorlopig weet ik dat dat me niet gelukkiger gaat maken. Voorlopig ben ik blij dat ik een werkplek heb gevonden waar dat niet hoeft.

Like what you read? Give Mark Montvai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.