“This is the end”

“Hold your breath and count to ten” — Adele

Na mijn stage van 5 maanden, is het tijd om weer terug te gaan naar school. Ik kijk graag nog even samen met jullie kort terug naar deze super tijd. Veel gedaan, veel geleerd en ook zeker erg veel gelachen, hier bij Siteworkers.

Het leuke aan een stage bij Siteworkers is dat je lekker jezelf kan zijn. Met lekker jezelf zijn, bedoel ik dat je je mening kan uiten, dat die mening ook gerespecteerd wordt. Er valt overal wel over te praten. Zelf heb ik veel gewerkt aan interne projecten, zoals OpenData (OpenIBAN) en het Dashboard. Als ik moet kiezen wat mijn favoriete project is geweest, dan kies ik voor het Dashboard. Hier heb ik het meest aan gewerkt en ook het meest van geleerd. Hier bij Siteworkers werken ze met de programmeertaal Java. Ik had al een beetje Java kennis, maar die kennis is enorm gegroeid in mijn stage periode, mede dankzij het Dashboard project. Daarbij heb ik vooral gewerkt met het Dropwizard framework, dus die kennis zit er ook goed in. Laatst heb ik ook tussendoor geacteerd in een commercial, ter introductie van een nieuwe Startup. De video ging over een project waar Siteworkers op dit moment mee bezig is. Dit vond ik erg leuk om te doen. Dat is weer eens wat anders dan de hele tijd programmeren!

Meestal met programmeren kom je soms vast te zitten. Heb je weer een irritante bug of iets waar je niet uitkomt? Dan kan je altijd nog even je hoofd leegmaken met een lekker potje tafelvoetbal! Of zal ik even lekker een potje Halo op de Xbox 360 gaan doen? Wat ga ik dit ontzettend missen!

De pauzes bij Siteworkers zijn altijd erg gezellig. We hebben het altijd over van alles en nog wat. Politiek, prive zaken, vakanties of misschien nog wat weetjes (Fact-Friday)? Het komt allemaal aan bod tijdens de lunch. Ik denk dat ik de pauzes het meeste ga missen.

Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad hier, en ik kan het iedereen aanraden!

Interesse om ook op deze leuke werk- of stageplek terecht te komen? Neem dan contact op met Jessica, onze Talent Scout! Mail naar jessica@siteworkers.nl of bel 088 22 66 000.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.