Treatwell: bootstrapped by Siteworkers

De Nederlandse beautymarktplaats Treatwell is achttien maanden na de lancering voor 34 miljoen euro verkocht. Met Siteworkers stonden wij aan de wieg van deze ‘Booking.com voor schoonheidssalons’ en hebben wij gedurende de eerste 12 maanden de techniek verzorgd.

Restaurants, hotels of vliegreizen vergelijkt en boekt iedereen al online. Waarom schoonheidsbehandelingen dan niet? In dat gat in de markt is de start-up Treatwell gesprongen. Siteworkers heeft in de opstartfase de ontwikkeling van de website voor zijn rekening genomen en de techniek daarna geïntegreerd in het bedrijf. Intussen kon Treatwell zich richten op het doel van een marktplaats: voldoende aanbod genereren.

Excel- en Powerpointverbod

Siteworkers paste bij Treatwell de ‘lean start-up’-aanpak toe: begin met een prototype van je product, doorloop daarmee een ontwikkelproces en leer in de praktijk snel waar de kansen liggen. Het is ongelooflijk wat je met deze werkmethode in korte tijd kan bereiken. Het voelt voor alle betrokkenen als een volstrekt logische manier van werken. En als bijkomend voordeel: geen businessplannen meer met gigantische Excelsheets en de bijbehorende stroom Powerpointdia’s, maar de echte praktijk waar je op kan sturen. Ook onze corporate klanten vragen ons steeds vaker deze methode toe te passen bij hun internet- en IT-projecten.

Hét ingrediënt voor succes? Team! Team! Team!

Behalve een goed idee en betrouwbare, schaalbare techniek zijn bij start-ups vooral de mensen belangrijk. Het team is bepalend voor het welslagen van de onderneming en vormt de doorslaggevende factor voor bijvoorbeeld het binnenhalen van (financiële) ondersteuning. Vooral bij marktplaatsen geld dat ook een merk neerzetten (je bestelt een Uber in plaats van een taxi…) enorme meerwaarde toevoegt en je kans op duurzaam succes vergroot. Treatwell heeft laten zien dat je naast aanbod ook in 18 maanden een merk kan neerzetten.

Start-ups, concentreer je op sales!

Het succes van Treatwell is het delen waard. Er zijn niet veel start-ups in Nederland met de groeicijfers van Treatwell, laat staan bedrijven die na achttien maanden voor miljoenen euro’s worden overgenomen. Zoals wij geregeld zeggen tegen start-ups: concentreer je op sales! (wij doen de techniek…).

Meer weten, meer achtergrond, of gewoon nieuwsgierig, mail of bel: rutger@siteworkers.nl | 06–17840896.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.