SIX.network
Published in

SIX.network

SIX Network Q1 2020 Update

สวัสดีชาว SIX Network ทุกท่านครับ!

Nothing could stop SIXers from developing great new projects!

ในช่วง Q1 2020 ที่ผ่านมาเรายังคงเดินหน้าพัฒนาโปรเจกต์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในต้นปี 2020 ได้เกิดสถานการณ์ร้ายแรงต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ และที่ส่งผลกระทบร้ายแรงที่สุดคงหนีไม่พ้นโรคระบาด COVID-19 ที่ทำให้เกิดผลกระทบทั่วโลก หลายอย่างอาจจะต้องหยุดชะงักลง แต่ทางทีม SIX Network เราสัญญาว่าเราจะไม่หยุด เราจะเดินหน้าตามเป้าหมายที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้แม้สถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม ซึ่งทางเราได้สรุปอัพเดทต่างๆ ของทาง SIX NETWORK ใน 3 เดือน ว่าเราดำเนินการอะไรไปบ้าง

พวกเราเริ่มต้นปี 2020 ด้วยอัพเดทล่าสุดจากโปรเจค ECHO ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยป้องกันปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ผลงานของนักสร้างสรรค์ด้วยระบบ Blockchain ซึ่งหลังจากเปิดตัวไปได้เพียง 3 เดือน โปรเจค ECHO โดย SIX Network ก็ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักสร้างสรรค์จำนวนมาก ทำให้จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน แพลตฟอร์ม ECHO นั้นมียอดรวมคอนเทนต์ถึง 2 ล้านกว่าคอนเทนต์ ทำให้ ECHO ขึ้นไปอยู่ Top 3 ของ Klaytn’s Dapps ใน stateofthedapps.com โดยการจัดอันดับจากจำนวน Dapps ทั้งหมด 3,118 Dapps ชั้นนำทั่วโลก

นอกจากนี้ทางทีม SIX NETWORK ยังได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ ECHO.work ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สามารถเข้าใจการทำงานของแพลตฟอร์ม ECHOให้มากยิ่งขึ้น และให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธภาพมากขึ้นด้วย

ซึ่งก่อนหน้านี้ ผู้ที่สามารถใช้งานเว็บไซต์ ECHO.work ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม Business partner ของทาง SIX Network เท่านั้น ตอนนี้ ทางทีมได้ปรับโครงสร้างการใช้งานใหม่นอกจากกลุ่มลูกค้าในรูปแบบธุรกิจแล้ว ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ แพลตฟอร์ม ECHO จะเปิดให้ freelancer และบุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนและอัพโหลดข้อมูลขึ้นบนแพลตฟอร์ม ECHO ของพวกเราภายในไตรมาส 2 ของปีนี้

ทั้งนี้ทาง SIX Network ยังได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับ Blockchain Technology ใหม่ๆ กับทั้งกลุ่มธุรกิจสินค้าออนไลน์ กลุ่มธนาคาร และภาครัฐ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทคู่ค้า (business partner) ของเราสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ประหยัดเวลา และลดขั้นตอนในการทำงานที่ซับซ้อน (lean operation process) ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆได้อีกด้วย

นอกจากนี้เรายังได้อัพเดทเวอร์ชั่นของ ECHO เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ECHO V1.0

รายละเอียดการ release :

 • เพิ่มคลังข้อมูล (SIX Storage Chain) ในเทคนิคหน่วยความจำภายใน และ consensus protocol ในการอนุมัติ Delegated Proof of Stake(DPoS)
 • อัพเกรด SSC smart contract เป็น C++
 • Digital fingerprint บนข้อความ และรูปถ่าย
 • แนบ ECHO ID ในคอนเทนต์ดิจิทัล
 • เพิ่ม Digital fingerprint และ metadata ในคลังข้อมูล (SIX Storage Chain)

ECHO V1.1

รายการอัพเดท:

 • อนุมัติ digital fingerprint, metadata และ ECHO ID ในส่วนของ Public chain (Klaytn)
 • แก้ไขการตรวจเช็คข้อความที่ซำ้กัน
 • พัฒนาชุดคำสั่งในการตรวจสอบการซำ้กันในส่วนที่ยังติดขัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • แก้ไขส่วนที่อาจก่อให้เกิดการขัดข้องในกระบวนการอัพโหลดบนคลังข้อมูล (SIX Storage Chain)
 • อัพโหลดเนื้อหาคอนเทนต์ในส่วนของจอยลดา และธัญวลัยบนคลังข้อมูล (SIX Storage Chain)

ECHO V1.2

รายการอัพเดท:

 • ปรับโครงสร้างคลังข้อมูล (SIX Storage Chain) จากรูปแบบ In-memory with DPoS เป็น Semi in-memory และ Raft consensus protocol
 • With leader-based protocol, running SSC by cluster is fully supported
 • พัฒนาด้านหน่วยความจำ
 • พัฒนาการตรวจวัด
 • พัฒนารหัส Smart contract ได้แก่ node.js และ Java
 • มีการรองรับภาษาเพิ่มขึ้นบน echo.work
 • เปิดทดสอบซอฟต์แวร์ให้ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์สามารถสมัครและอัพโหลดผลงานขึ้นบนคลังข้อมูล (SIX Storage Chain)
 • ผนวกรวมกับแพลตฟอร์มธัญวลัย

นอกจากที่ได้อัพเดทไปแล้วข้างต้น เตรียมพบกับโปรเจคล่าสุดจากทาง SIX Network ที่ใช้นำเอาเทคโนโลยีจาก ECHO มาพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในสังคมปัจจุบันได้เร็วๆนี้

ติดตามข่าวสารอัพเดทของ SIX Network ได้ในช่องทางต่อไปนี้

#SIX #SIXNETWORK #ECHO #Dapp #Klaytn #Blockchain

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SIX Network

SIX Network

The ultimate DeFi protocol for investors make the most from the crypto assets.

More from Medium

CONCEPTS OF CRODO TIERS

Inaudible Tomes

icorpsecurities.com