SIX Network Q2 2020 Update

SIX Network
Jun 29, 2020 · 2 min read

ในช่วง Q2 2020 เราได้มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้าน Blockchain ที่เรามีความเชี่ยวชาญ ซึ่งทางเราได้สรุปอัพเดทต่างๆ ของทาง SIX NETWORK ในช่วงเวลา 3 เดือน ล่าสุดเราได้มีการออกแอปพลิเคชันใหม่ที่ชื่อว่า snap การย้ายแพลฟอร์มมายัง Klaytn และการอัพเดทเกี่ยวกับ Digital Asset Vault มีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เราได้ออกแอปพลิเคชั่นใหม่ที่มีชื่อว่า snap เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจสอบองค์ประกอบของภาพถ่าย เพื่อตรวจสอบว่าภาพถ่ายนั้นๆ มีข้อมูลตรงตามรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้แจ้งให้ผู้ขอตรวจสอบหรือไม่ โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Metadata เช่น วันที่ เวลา สภาวะแสง ซึ่งทุกองค์ประกอบส่งผลต่อการคำนวณค่าดัชนีความแม่นยำ หรือความน่าเชื่อถือของรูปภาพนั่นเอง ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถช่วยให้ทั้งธุรกิจและบุคคลทั่วไปลดความเสี่ยงในแง่ของการถูกตัดต่อภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการขายสินค้าออนไลน์ หรือ E-Commerce การลงพื้นที่ตรวจสอบในการเคลมประกัน และป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญ เป็นต้น

ล่าสุด SIX Network ได้ทำการย้ายแพลตฟอร์มไป Klaytn ซึ่งถือเป็นบล็อกเชนระดับโลกที่พัฒนาโดยบริษัท Ground X ผู้นำทางด้าน blockchain ในเครือเดียวกับ Kakao บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำของเกาหลีใต้ ซึ่งการย้ายมา Klaytn ทำให้ผู้ใช้งานจ่ายค่าธรรมเนียมในราคาตำ่ แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย รวดเร็ว แม้จะเป็นไฟล์ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ นอกจากนี้เหรียญ SIX ได้เตรียมเข้าไปอยู่ในกระเป๋า Klip อีกด้วย เนื่องจากเราต้องการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่อาจไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมีการใช้ Blockchain และ Cryptocurrency ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

การอัพเดทเกี่ยวกับ Digital Asset Vault

Proof of ownership

ในส่วนของ ECHO แพลตฟอร์มสำหรับนักสร้างสรรค์ ซึ่งนักสร้างสรรค์สามารถแสดงความเป็นเจ้าของผลงานได้ผ่าน ECHO

ทุกคอนเทนต์ที่อยู่บน ECHO สามารถดูรายละเอียดชื่อผู้สร้างสรรค์ผลงานได้ หากมีคอนเทนต์ที่มีความใกล้เคียงกับคอนเทนต์ที่ถูกจัดเก็บใน ECHO จะไม่สามารถจัดเก็บบนระบบ ECHO ได้ เพื่อป้องกันการคัดลอกหรือดัดแปลงผลงานของนักสร้างสรรค์ และเป็นการป้องกันการ และปกป้องสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผลงานของนักสร้างสรรค์

Digital copyright flow and management

ผู้สร้างสรรค์ผลงานได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผลงานโดยที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถจัดการสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผลงานของตนเองได้ หรือสามารถสร้างรายได้จากผลงานของตนทั้งในส่วนของ ECHO และแอปพลิเคชัน SIXR ให้ผู้ซื้อท่านอื่นๆ สามารถซื้อและขายผลงานของนักสร้างสรรค์ได้ที่ต้องการได้

Support nano-transactions

รองรับการทำธุรกรรมในปริมาณที่น้อยได้ตำ่สุดถึง 8 digit ทำให้อำนวยความสะดวกในการโอนเหรียญที่มีมูลค่าสูงต่อ 1 หน่วย เช่น Bitcoin, Stellar และ Etherium เป็นต้น

Digital assets to security collaterals

ผู้สร้างสรรค์ผลงานนอกจากจะได้สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของผลงานแล้วยังสามารถนำผลงานของตนมาคำ้ประกันเพื่อขอสินเชื่อจากระบบได้อีกด้วย

นอกจากนี้ทาง SIX Network ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและเตรียมดำเนินการตามที่เคยได้สัญญาไว้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และตอบโจทย์การใช้งานในสังคมปัจจุบันต่อไป

ติดตามข่าวสารอัพเดทของ SIX Network ได้ในช่องทางต่อไปนี้

#SIX #SIXNETWORK #ECHO #Dapp #Klaytn #Blockchain

SIX.network

Reinventing the digital economy

SIX.network

Reinventing the digital economy

SIX Network

Written by

The ultimate DeFi protocol for investors make the most from the crypto assets.

SIX.network

Reinventing the digital economy