SIX.network
Published in

SIX.network

Snap แอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดจาก SIX Network นำไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้าง

snap เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยตรวจสอบองค์ประกอบของภาพถ่าย เพื่อตรวจสอบว่าภาพถ่ายนั้นๆมีข้อมูลตรงตามรายละเอียดที่ผู้ใช้ได้แจ้งให้ผู้ขอตรวจสอบหรือไม่ โดยการตรวจสอบความสัมพันธ์ของ Metadata เช่น วันที่ เวลา สภาวะแสง ซึ่งทุกองค์ประกอบส่งผลต่อการคำนวณค่าดัชนีความแม่นยำ หรือความน่าเชื่อถือของรูปภาพนั่นเอง ซึ่งแอปพลิเคชันนี้สามารถช่วยให้ทั้งธุรกิจและบุคคลทั่วไปลดความเสี่ยงในแง่ของการถูกตัดต่อภาพเมื่อต้องการที่จะใช้ภาพเป็นข้อมูลในการทำธุรกรรมต่างๆ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการทำงาน

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชัน snap ทั้งในชีวิตประจำวันและในเชิงธุรกิจ

1. ใช้ในการขายสินค้าออนไลน์ หรือ E-Commerce เช่น สินค้ามือสองหรือสินค้าลิมิเต็ด ซึ่งอาจมีความต้องการในตลาดสูง ทำให้ผู้ที่ขายสินค้าออนไลน์บางกลุ่มฉวยโอกาสจากความต้องการนี้ โดยการนำภาพสินค้าของผู้อื่น หรือภาพจากอินเทอร์เน็ตมาแอบอ้างว่าตนเองมีสินค้าเพื่อหลอกลวงผู้ซื้อ เราจึงพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อช่วยในการยืนยันว่าภาพสินค้าที่ถ่ายจาก snap ผู้ขายได้ถ่ายจากสินค้าจริง โดยสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ขายได้จาก snap ID ทำให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจในสินค้า และผู้ขายสินค้ามากยิ่งขึ้น

2. ใช้ในการลงพื้นที่ตรวจสอบในการเคลมประกัน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยการตรวจสอบผ่านรูปที่ถ่ายโดย snap ที่มีเทคโนโลยี Capture-locked image ซึ่ง snap จะบันทึกข้อมูล Metadata วัน เวลา สถานที่ แสง สภาพอากาศ ฯลฯ ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการตัดต่อหรือปลอมแปลงข้อมูลสินทรัพย์ต่างๆ เนื่องจากไม่สามารถอัพโหลดภาพ หรือตัดต่อรูปถ่ายได้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้

3. ใช้จัดเก็บและป้องกันการปลอมแปลงเอกสารสำคัญ ในกรณีที่มีเอกสารที่ต้องจัดเก็บเป็นจำนวนมากสามารถใช้ snap บันทึกภาพถ่ายเอกสารและจัดเก็บบน Blockchain และยังสามารถแจกจ่ายเอกสารให้บุคคลอื่นๆได้ เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารข้อมูลตรงกันมีความโปร่งใส โดยที่ผู้อื่นไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลจากรูปถ่าย เช่น การตัดต่อภาพลายเซ็น หรือบัตรประชาชน ซึ่งการถ่ายรูปผ่าน snap สามารถตรวจสอบวันที่และเวลาที่ถ่ายรูปได้

4. ใช้ในการระบุสถานที่ หรือรายงานตัว เพื่อยืนยันตำแหน่งที่อยู่ในขณะนั้น สามารถใช้ได้กับการ Work from home หรือการรายงานตัวประจำการในสถานที่ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานในองค์กรได้ปฎิบัติงานอยู่ในสถานที่ที่แจ้งไว้จริง

นอกจากตัวอย่างที่ได้กล่าวมายังสามารถนำ snap ไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นๆได้อีกมากมาย ถ้าหากองค์กรใดมีความต้องการใช้งานนำระบบไปเชื่อมต่อเพื่อการใช้งานในธุรกิจของท่าน สามารถติดต่อได้โดยตรงผ่านทางอีเมล contact@six.network ได้เลย

ติดตามผลงานของพวกเราล่าสุดได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้

Official Channels

#SIX #SIXNETWORK #ECHO #Dapp #Klaytn #Blockchain

--

--

We’re constantly seeking ways to develop the best initiatives in the crypto space. Launched in 2018, SIX Network has undertaken many blockchain-based projects utilizing metadata and smart contracts.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SIX Network

The ultimate DeFi protocol for investors make the most from the crypto assets.