Siyosat nima?
Published in

Siyosat nima?

Kim ovoz berish huquqiga ega? Kim esa yo‘q?

Saylovlarda ishtirok etish uchun sening isming saylovchilar ro‘yxatida bo‘lishi kerak. Ko‘pchilik katta yoshdagi fuqarolar va ayrim fuqaro bulmaganlar ovoz berishi mumkin.

Ovoz berish uchun juda yosh

Fuqaro — bu mazkur mamlakatda tug‘ilgan yoki uning fuqaroligini rasman qabul qilgan kishi.

Men kattaman. Men keyingi saylovda ovoz berishim mumkinmi?

Avstraliyada va ayrim boshqa mamlakatlarda saylovchi shunchaki ovoz bermaydi, balki ovoz berishi shart, aks holda unga jarima solinadi.

Kimni katta yoshdagi kishi deb hisoblash mumkin?

Ko‘pchilik mamlakatlarda saylovchi 16 yoshdan kichik bo‘lishi mumkin emas. Lekin ko‘pincha 18 yoshdan boshlab ovoz berish mumkin.

Bolalarni tinglang

— Men nima uchun ovoz bera olmayman?
— Jamiyat bolalar hali yoshlik qiladi va hayotni yaxshi tushunmaydi deb hisoblaydi.
— Men ayrim kattalarga nisbatan ko‘proq bilaman!
— Balki shundaydir, lekin cheklovlarsiz ishlab bo‘lmaydi — axir sen go‘daklar ovoz berishini istamaysanku?
— Nega ertaroq, masalan 14 yoshdan boshlab ovoz berish mumkin emas? Bu yoshda ayrim mamlakatlarda ishlashga ruhsat etiladi (faqat ayrim mamlakatlarda).

Ovoz ber

— Ha, lekin sen soliqlarni to‘lay olishing amri mahol.
— Ishsiz kattalar ham to‘lamaydiku. Lekin ovoz beradi!
— Ishsizlar — bu bekorchilar degani emas. Ko‘pincha bu farzand o‘stirayotgan yoki qariyalarga ko‘maklashayotgan kishilar.
— Agar men buvimga choy olib kelsam, menga ovoz berishga ruhsat berishadimi?
— Ayyor:-) Aslini olganda yosh chegarasini pasaytirish siyosatchilarning manfaatlariga mos kelmaydi. Yoshlar hamma narsani o‘zgartirishni istaydi… shu jumladan siyosatchilarni ham.

Davomi: Ovoz berish huquqi barcha uchun (emas)

--

--

Biz yoshlarga siyosat haqida tushunarli tilda gapirib beramiz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store