SnapBots_News
Published in

SnapBots_News

SnapBots News Review — Điểm tin đáng chú ý trong tuần

Đây là bản tóm tắt tin tức của tuần này.

Coindesk
Do các nhà chức trách Trung Quốc và Hoa Kỳ thắt chặt quy định và tuân thủ thuế đối với tiền mã hóa, bitcoin giảm xuống gần 31.000 USD vào ngày 23 tháng 5. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, lực mua tăng mạnh, giúp giá đồng này quay trở lại mốc 35.000 USD. Đọc thêm.

Bitcoin.com
Tâm lý tiêu cực xung quanh thị trường tiền điện tử dường như đang tiếp tục, đặc biệt là với việc Trung Quốc vẫn đang lan rộng FUD trên thị trường. Tuy nhiên, có vẻ như hiện tại, có một số dấu hiệu có thể là lý do cho thấy một sự phục hồi tiềm năng có thể xảy ra trong tương lai gần. Đọc thêm.

Cointelegraph
Bitcoin đang đối mặt với một số rào cản lớn. Bitcoin, tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới, bắt đầu rơi tự do. Giá bitcoin đã chạm đáy tới gần 30000 đô la, đây là mức thấp nhất. Đọc thêm.

Cointelegraph
Carl Icahn, một tỷ phú, đang xem xét đầu tư lên tới 1,5 tỷ đô la vào tiền điện tử, nhưng cảnh báo “phần lớn tiền điện tử được phát hành ngày hôm nay sẽ không tồn tại”. Đọc thêm.

Về SNAPBOTS

SnapBots (www.snapbots.io) tại BVI, là nhà cung cấp bot giao dịch tiền điện tử trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người dùng toàn cầu. Được thúc đẩy bởi các lĩnh vực máy học và học sâu, nó nhằm mục đích cung cấp các bot giao dịch như một dịch vụ. Dựa trên công nghệ dữ liệu lớn, SnapBots tạo ra các tín hiệu giao dịch mẫu biểu đồ AI.

Về SNAP

SNAP là viết tắt của SnapBots Token dựa trên Ethereum và được sử dụng trong hệ thống của các bot AI dựa trên chuỗi khối SnapBots.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
SnapBots- https://snapbots.io
Tham gia cộng đồng của chúng tôi- t.me/SnapB

--

--

This is the official news channel for SnapBots.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store