SnapBots_News
Published in

SnapBots_News

SnapBots News Review — Tương lai của bitcoin?

Bitcoin đang đối mặt với một số rào cản lớn. Bitcoin, tiền điện tử phổ biến nhất trên thế giới, bắt đầu rơi tự do. Giá bitcoin đã lên tới gần 30000 đô la, đây là mức thấp nhất.

Các yếu tố chính khiến giá bitcoin giảm:

• Thông báo của Elon Musk rằng Tesla sẽ tạm ngừng thanh toán bằng Bitcoin.
• Lệnh cấm của Trung Quốc đối với việc sử dụng tiền điện tử của các tổ chức tài chính và thanh toán.
• Thông báo của Bộ Tài chính Hoa Kỳ rằng bất kỳ giao dịch nào trị giá $ 10000 trở lên đều phải được báo cáo cho IRS.
Những điều nói trên đã tạo ra những trở ngại lớn trong thị trường tiền điện tử.

Để cứu bitcoin khỏi mức giảm sâu hơn nữa, một cuộc họp giữa Elon Musk và các thợ đào Bitcoin nổi tiếng ở Bắc Mỹ đã được tổ chức bởi Michael Saylor, Giám đốc điều hành của MicroStrategy. Cuộc họp kết thúc với sự hình thành của Hội đồng khai thác Bitcoin. Hội đồng quản trị bao gồm một số nhà lãnh đạo trong ngành bao gồm Argos Blockchain, Blockcap, Galaxy Digital, Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Marathon Digital và Riot Blockchain.

Trong cuộc họp này, họ đã đồng ý:
• Thúc đẩy tính minh bạch trong việc sử dụng năng lượng.
• Đẩy nhanh các sáng kiến ​​phát triển bền vững trên khắp thế giới.

Nhóm mới này cam kết theo đuổi các mục tiêu rộng lớn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp liên quan đến khai thác Bitcoin, cũng như giáo dục thị trường về cách thức hoạt động của quy trình khai thác như Saylor đã chỉ ra.

“Nói chuyện với những người khai thác Bitcoin từ Bắc Mỹ. Họ đã cam kết xuất bản việc sử dụng tái tạo hiện tại và có kế hoạch và yêu cầu các thợ mỏ WW làm như vậy. Có tiềm năng đầy hứa hẹn ”như đã tweet của Musk.

Giá Bitcoin đã phục hồi sau cuộc họp với hội đồng mới, giá Bitcoin dường như đã phục hồi mạnh sau khi thông báo được lưu hành. Giá BTC đã đạt mức cao nhất là $ 39,000.

Liệu sự hình thành hội đồng khai thác Bitcoin này có mang lại một tương lai tốt hơn và xanh hơn cho bitcoin?

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-osystem-council-emerges-following-meeting-with-michael-saylor-and-elon-musk

--

--

This is the official news channel for SnapBots.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store