SnapBots_News
Published in

SnapBots_News

SnapBots News Review — Tỷ phú Carl Icahn đầu tư 1,5 tỷ đô la vào tiền điện tử

Carl Icahn, một tỷ phú, đang cân nhắc đầu tư tới 1,5 tỷ đô la vào tiền điện tử, nhưng cảnh báo “phần lớn tiền điện tử được phát hành ngày hôm nay sẽ không tồn tại”.

Carl Icahn, người sáng lập Icahn Enterprises và là một người từng hoài nghi tiền điện tử, nói với Bloomberg rằng ông có kế hoạch chi 1,5 tỷ đô la vào lĩnh vực tiền điện tử.

Theo Forbes, Icahn là một nhà đầu tư tỷ phú và là cựu cố vấn của chính phủ Trump với giá trị tài sản ròng là 15,6 tỷ USD. Icahn nói với CNBC vào năm 2018 rằng tiền điện tử là “vô lý” và nói thêm, “có thể tôi đã quá già so với chúng, nhưng tôi sẽ không động đến thứ đó.”

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn ngày 26 tháng 5, Icahn nói rằng hiện anh đang khám phá một khoản đầu tư lớn và việc tham gia thị trường như vậy sẽ “không phải để mua một vài đồng xu hay thứ gì đó.”

“Ý tôi là, một con đường lớn đối với chúng tôi sẽ là một tỷ đô la, tỷ rưỡi đô la … Tôi sẽ không nói chính xác.”

Năm ngoái, Icahn đã tham gia vào một danh sách ngày càng tăng gồm các tỷ phú đã sửa đổi suy nghĩ của họ về tiền điện tử. Khi được hỏi anh ấy quan tâm đến loại tiền điện tử nào, tỷ phú này đã ôm thẻ của mình gần ngực và nói:

“Phần lớn tiền điện tử được phát hành ngày hôm nay sẽ không tồn tại, nhưng chúng tôi tin rằng tiền điện tử ở dạng này hay dạng khác có thể tồn tại ở đây. Nói rõ hơn, chúng tôi chưa bao giờ mua bất kỳ loại tiền mã hóa nào, nhưng chúng tôi đang nghiên cứu về nó ”.

Theo Icahn, tiền điện tử không đóng vai trò như một kho lưu trữ giá trị, sẽ bị loại bỏ dần khỏi thị trường vì “ở đó phải có một số hình thức an toàn về giá trị”.

CVR, Pep Boys và Trump Entertainment Resorts là một trong những công ty thuộc sở hữu của Icahn Enterprises, tập đoàn trị giá 14,5 tỷ USD của Mỹ.

“Trường hợp sử dụng của bạn là gì?” Ichan đã được hỏi. Người đàn ông 85 tuổi đã đề cập đến mạng Ethereum khi nói đến tiền điện tử, nói rằng, “với Ethereum, đó là chuỗi khối cơ bản. Vì vậy, Ethereum có hai điều: bạn có thể sử dụng nó như một hệ thống thanh toán, bạn có thể sử dụng nó như một kho lưu trữ giá trị.”

Ông nói thêm: “Bitcoin đối với tôi chỉ là một kho lưu trữ giá trị.”

Nguồn: https://cointelegraph.com/news/billionaire-carl-icahn-says-he-may-drop-up-to-1-5b-into-crypto

--

--

This is the official news channel for SnapBots.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store