Yeni Asics Gel Lyte III

Asics; Japon kültürünü ve tasarım felsefesini yansıttığı Gel Lyte model sneaker serisine, Japon felsefesinde huzur anlamına gelen koyu zemin üzeri benekli üst bölgeden ve jean kumaşından oluşturulmuş klasik Asics şeritlerden oluşan yeni modelini ekleyerek Asics Gel ailesini genişletmeye devam ediyor.

Modelin yurt dışı satış fiyatı 140$.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.