Výtvarná rozcvička so SNG!

Slovenská národná galéria
SNG-online
Published in
3 min readJan 28, 2021

--

Vzdelávacie animované videá o tom, ako vnímať a tvoriť umenie

Pred tvorivou aktivitou sa treba rozcvičiť! Rozohriať a naladiť sa, zbystriť zrak pre vnímanie umeleckých diel. Cyklus vzdelávacích videí Slovenskej národnej galérie vás vtiahne do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov.

V čase, keď sa vizuálna kultúra ocitla v karanténe a činnosť galérií, múzeí a škôl sa presunula do on-line prostredia, vznikol v Slovenskej národnej galérii projekt s názvom Výtvarná rozcvička zameraný na digitálne vzdelávanie. Cyklus vzdelávacích videí na Webe umenia a Youtube SNG vás vtiahne do sveta vizuálneho umenia cez päť aktuálnych tém a tvorivých workshopov a rozhýbe vašu myseľ a zrak! Videá jedinečným spôsobom približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma.

Päť krátkych animovaných videí atraktívnou a uvoľnenou formou predstavuje päť zaujímavých a podstatných tém, ktoré sa okrem umenia dajú kreatívne rozšíriť aj do ďalších disciplín. „Vzdelávanie umením má tú výhodu, že je interdisciplinárne. Do tvorivých aktivít vieme zapojiť napríklad poznatky z matematiky, chémie či z dejepisu. Tento potenciál chceme naďalej využívať a inšpirovať pedagógov, ale aj rodičov ku kreatívnemu využitiu zdigitalizovaného výtvarného umenia v medzipredmetovom vzdelávaní,“ vysvetľujú realizátorky projektu zo SNG Magdaléna Kuchtová a Marcela Kvetková. Každé z videí obsahuje workshop, ktorý rozvíja danú tému a prepája teóriu s jej praktickým prevedením.

Prvý diel s názvom „Hľa, človek!“ rozpráva o tom, ako umenie zobrazuje ľudskú postavu, telo a ako skúma našu rôznorodosť. Približuje diela výtvarníkov druhej polovice 20. storočia a ich prístup k zobrazeniu figúry či práce s vlastným telom. Workshop ukazuje, ako si odliať detaily vlastného tela do krehkej sadry.

Ako pracovať s videom sa dozviete TU.

Video „Mier a konflikt“ predstavuje rôznorodosť pohľadov na tému konfliktu a vojny vo výtvarnom umení naprieč storočiami. Prechádza od zbožšťovania v podobe starovekého boha vojny, cez popisné zachytávanie historických udalostí spojených s vojenskými operáciami, propagandu v umení 20. storočia až po výpoveď o traume z vojny z pohľadu jej priamych účastníkov.

V tvorivom workshope si žiaci vyrobia plagát, ktorý reprezentuje ich významnú životnú hodnotu, konkrétny názor či postoj. Heslá či symboly spracujú technikou koláže, tupovania alebo striekania farby za použitia pozitívnych či negatívnych šablón.

Ako pracovať s videom sa dozviete TU.

„Prechádzka mestom“ nabáda na pozorovanie a vnímanie mesta a verejného priestoru, ktorý nás obklopuje a ku ktorému si môžeme vytvoriť vzťah. V tvorivom workshope sa naučíte nakresliť jednoúbežníkovú perspektívu, jeden z nástrojov na zobrazenia ilúzie priestoru v 2D.

Ako pracovať s videom sa dozviete TU.

Posledné dve videá, ktoré sa aktuálne pripravujú, priblížia základné výtvarné výrazové prostriedky ako bod, čiara, tvar či plocha a ich vzájomnú kompozíciu na príklade diel Ľudovíta Fullu a Mikuláša Galandu a tému zobrazenia duchovného, nadpozemského či božského aspektu v umení.

Východiskom projektu bola okrem prebiehajúcej situácie aj webová stránka www.webumenia.sk, ktorá zhromažďuje a predstavuje zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských a českých galérií. „Chceli sme zmenšiť vzdialenosť medzi kamennou galériou a pedagógmi, rodičmi a deťmi cez digitálne vzdelávanie a dostať k nim tieto umelecké zbierky bližšie. Na Webe umenia pre nich vytvárame priestor, kde okrem videí nájdu aj metodické materiály, ktoré môžu využiť v rámci dištančného vyučovania, priamo na hodine v škole alebo doma vo voľnom čase,“ dodávajú Kuchtová a Kvetková.

K príprave Výtvarnej rozcvičky boli okrem galerijného tímu prizvaní aj slovenskí autori, ktorí do videí priniesli svoj súčasný prístup k tvorbe. O jedinečné ilustrácie a animácie sa postarala dvojica slovenských ilustrátoriek Veronika Obertová a Michaela Čopíková, známa pod spoločným menom Ové Pictures, hudobný podklad a zvuk k videám na mieru vytvoril hudobný producent Stroon a svojím prívetivým hlasom sa divákom prihovára herečka Mária Ševčíková.

Tvorivý tím

Úvodná zvučka ̶ animácia & ilustrácie: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková)
Animácia: Ové Pictures, Kriss Sagan
Námet workshopov & realizácia: Magdaléna Kuchtová
Fotografie & stop-motion animácia workshopov: Šimon Lupták & Magdaléna Kuchtová
Strih: Šimon Lupták
Námety & scenáre jednotlivých dielov: Marcela Kvetková, Eva S. Kotláriková, Magdaléna Kuchtová, Peter Pivoda a Barbora Tribulová
Zvuk & hudba: Stroon
Grafická úprava: Pavlína Morháčová
Nahovorila: Mária Ševčíková

Výtvarná rozcvička vznikla vďaka finančnej podpore grantového programu „O2 Digitálna škola“ Férovej nadácie O2.

--

--