Social Business Now: AFAS

In de toekomst is iedereen een beetje de baas bij AFAS

Social Inc. spreekt met Nederlandse CEO’s over hun visie op social business. Is social business een hype of een must? Is social business een cultuur of een strategie? Wat is hun eigen rol?

Transparantie, zelfwerkzaamheid en participatie. Het zijn begrippen die softwarebedrijf AFAS kenmerken. CEO Bas van der Veldt van het succesvolle familiebedrijf gelooft in democratisch leiderschap. Met passie en enthousiasme vertelt hij hoe bij AFAS het personeel meepraat en meebeslist en ook de klanten een cruciale rol in de bedrijfsvoering spelen.

Bas van der Veldt
CEO AFAS
@basvanafas

De visie en strategie van AFAS komt van de werkvloer

“Als het om mijn eigen social media gebruik gaat, gebruik ik voornamelijk LinkedIn om mijn netwerk in kaart te brengen, om aanwezig te zijn. Wist je dat je bij al je connecties verborgen notes kan opslaan zodat je altijd kan terugzoeken waar je die persoon van kent en wat je van hem moet weten? Op Twitter plaats ik vrij weinig. Ik kijk wel wat er over AFAS wordt getwitterd. Wat de mensen over ons bedrijf zeggen. Daar wil ik ook nog wel eens op reageren. Verwachten ze niet.”

“Social media geeft ons veel inzichten en data en ons webcareteam speelt daar actief op in. Het is ontstaan omdat mensen het leuk vonden om dit op te pakken, ze doen dit vanuit hun eigen passie. Iedere webcare medewerker heeft een eigen budget waarvan ze zelf mogen bepalen hoe ze het inzetten. We geven onze mensen hier de vrijheid om zelf keuzes te maken. Een leuk voorbeeld is een collega die via social media had opgepikt dat een klant van ons vader was geworden. Op eigen initiatief heeft hij de klant toen een AFAS rompertje opgestuurd. De klant was zo blij verrast! En heel verbaasd hoe we dit wisten, haha.”

“Dit voorbeeld laten we dan zien in onze AFAS Goednieuwsshow. Elke laatste vrijdag van de maand komen we bijeen in ons eigen theater. Dit inspireert mensen. We laten zien wat wij graag zien als AFAS en wat niet. Die feedback komt bijna nooit als een verrassing, want de visie en strategie komt van de werkvloer. Ik wil dan ook op de werkvloer aanwezig zijn. Twee keer per jaar werk ik zelf op het supportcentre zodat ik weer weet waar de accenten moeten liggen. De wijze waarop ik leiding geef noem ik democratisch leiderschap. Het is een nieuwe vorm van leiderschap in de zin dat je mensen empowered de juiste keuzes te maken. Social media past bij deze stijl van leiderschap en bij de nieuwe rol van medewerkers. Transparant en democratisch.”

Je mag bij AFAS fouten maken, maar je moet er van leren.

“Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis als je mensen vrijheid en vertrouwen geeft. Maar dat mag ook. Je mag fouten maken, maar je moet er van leren. Er is één fout bij AFAS die je niet mag maken en dat is je eigen belang boven het belang van AFAS stellen. We hebben het vertrouwen in onze organisatie en medewerkers dat dit niet gebeurt. Alles en iedereen is tegenwoordig te controleren; van hoeveel tijd je besteed aan privé mails tot welke websites je bezoekt, maar dat doen we bewust niet. Het bedrijf is ingericht op basis van vertrouwen. Dat is het cruciale verschil in ondernemen versus besturen. En het leidinggeven van de toekomst. Zonder het geven van vertrouwen aan je medewerkers en hen zelf keuzes te laten maken, kan je als bedrijf niet innoveren en volgens mij op termijn niet voort blijven bestaan.”
“Neem bijvoorbeeld Shell en ABN AMRO, dat zijn treurige bedrijven. Daar is geen vertrouwen, daar wordt van bovenaf bestuurd en komt daardoor niets van de grond. Ik zou er echt nooit van mijn leven willen werken.”

Ook de schoonmaker van AFAS heeft inzicht in de actuele jaarcijfers

“We zien onszelf absoluut als social business. Dat blijkt uit alles, uit onze integrale bedrijfsvoering. De digitalisering heeft ons veel gebracht, maar het gaat erom hoe je hier als bedrijf op inspeelt. Naast het technologische aspect, is het menselijke aspect cruciaal in het voeren van de dialoog met onze doelgroepen. De nieuwe generatie van leiders en medewerkers zal veel empatischer en initiatiefrijker zijn dan die van het verleden. Die mogelijkheden zijn er al bij ons; mensen kunnen zelf teams formeren en zelf met de klant in gesprek gaan. Ze krijgen alle data en management-info die ze nodig hebben. Die data triggert je en zet je in beweging. Bij ons weet de schoonmaker die ik in de lift tegenkom, hoe het met de jaarcijfers gaat. Die transparantie en openbaarheid van informatie is de nieuwe realiteit. Scheiding tussen intern en extern is er niet bij AFAS. Alles zouden je klanten toch moeten mogen weten?

“Een voorbeeld; mijn emailadres staat gewoon op de homepage en ik heb geen secretaresse. Dat past in de openheid en cultuur van social. Van welke CEO staat tegenwoordig een emailadres op de homepage? Van niemand. Je kunt ze alleen bereiken via hun secretaresses, dat is hun muur. Ze laten hun secretaresse vaak ook nog eens hun Linkedin profiel beheren. Dan heb je het hele punt van social en dialoog voeren toch niet begrepen? Mensen stellen aan mij ook allemaal vragen via mail en social. Trigger is bijna altijd iemand die je heeft zien spreken of een filmpje heeft gezien. Dat kost tijd om te beantwoorden, maar dat is belangrijk. Zo werd me eens gevraagd waarom AFAS stimuleert om printers uit de bedrijfsvoering te halen terwijl, als je hier op ons hoofdkantoor binnenkomt, bij aanmelding bij de receptie je pasje geprint moet worden. Dat pakken we op.”

Klanten van AFAS hebben invloed op de productontwikkeling

“Ook door ons wordt social media ingezet om de muren af te breken. Klanten hebben bijvoorbeeld invloed op de productontwikkeling. Via LinkedIn fora of via een tweet. Wij pakken die punten op en co-creëren. Laatst twitterde bijvoorbeeld iemand die voor een cursus bij ons te vroeg op het hoofdkantoor was, waarom we geen openbaar wifi netwerk hebben voor de gasten. Toen dacht ik, verrek, waarom hebben we dat niet? Dat is een typisch voorbeeld van de instelling dat fouten maken niet erg is, als je problemen maar snel op lost. Een week later hadden we een openbaar wifi netwerk. We willen onze klanten en gasten een unieke experience bieden. Niet alleen door onze producten, maar ook als ze op ons hoofdkantoor zijn.”

“Door social worden wij gewezen op de dingen die nog niet kloppen. Je probeert in de huid van de klant te kruipen. Met social laat je zien dat je een bedrijf bent dat snel kan schakelen. Social past in ons bedrijf. Het is een versterking van wat we al deden. Social werkt goed voor ons omdat als er iets binnen komt, we er gelijk wat mee kunnen doen. Het zit in het DNA.”

“We houden ook inspraaksessies in ons theater. Je moet dan wel fysiek in het theater zijn om mee te beslissen en discussies aan te gaan. Ik leid die sessies. Die directheid kunnen we wel faken met een webinar, maar we hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen. Ik vraag me wel eens waarom geen enkel ander bedrijf deze inspraaksessies doet. Waar komt dat nou door? Ik denk eigenlijk omdat ze niemand hebben die genoeg ballen heeft om op het podium te staan met beslissingsbevoegdheid. Vaak hebben ze wel beslissingsbevoegdheid maar geen podiumkunsten.”

Bij AFAS mag je stout of grappig zijn, anders wordt het werkend leven saai

“Als ik naar de toekomst kijk, dan ga ik ervan uit dat leider en medewerker gelijk op zullen gaan. Neem bijvoorbeeld het persoonlijk opleidingsbudget dat we hebben bij AFAS. Dat is de verantwoordelijkheid van de medewerker. Je krijgt het, maar met de opdracht dat je het zelf moet opmaken. Als ze dat niet doen, stel ik ze de vraag; vind je dat er niets aan jezelf te verbeteren valt? Dit stimuleert de creativiteit. Een zinvolle besteding wordt meegenomen bij je beoordeling. Medewerkers moeten leren omgaan met verantwoordelijkheid en vrijheid. In de toekomst wordt dat logischer. We gaan een leuke tijd tegemoet als het gaat organisaties. Leuker, eerlijker, transparanter. Ik hoop dat er meer mensen komen die met macht kunnen omgaan. Op de dag dat je directeur wordt verandert er namelijk iets. Mensen gaan anders tegen je doen. Hoe ga je daar mee om? In de toekomst is iedereen een beetje de baas.”

“Als CEO moet je oppassen dat je je eigen agenda, je strategie niet laat afleiden door social. Zeker als je in een bepaalde rol zit. Veel mensen willen mij bereiken. Je moet er rekening mee houden dat je social media acties moet wegwerken. En er is een uitdaging richting medewerkers; je werkt op basis van vertrouwen en je moet het goede voorbeelden geven. Dit houdt soms in dat ik moet meekijken maar vooral dat we ervoor moeten zorgen dat medewerkers precies weten wat ze moeten, mogen en kunnen doen. Dan Twitter je ook goed. We hebben ook geen PR. Dat is de medewerker zelf. En als je niet stout kan zijn of niet grappig mag zijn is het saai.”

Onder de noemer “Social Business Now” spreekt Social Inc. regelmatig met Nederlandse CEO’s over hun visie op Social Business. Behoefte aan meer social business inspiratie, tips of cases? Je vind het op ons platform Social Business Now.

--

--

Social Inc. spreekt met Nederlandse CEO’s over hun visie op social business. Is social business een hype of een must? Is social business een cultuur of een strategie? Wat is hun eigen rol?

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Social Inc.

Social Inc.

We make social work! Social Business Strategie, Research & Insights, Reputatiemanagement, Contentmarketing, Communitymanagement, Webcare.