What’s in a click?

Dette indlæg tager udgangspunkt i artiklen: ”What’s in a click? A social semiotic framework for the multimodal analysis of website interactivity” af Elisabeth Adami. Indlæggets gennemgående eksempler tager udgangspunkt i den populære bolig- og interiør blog: Homesick.

Billede taget fra Homesick.nu

Interaktive tegn med dobbelt karakter

Som overskriften ’Whats in a click’ antyder handler denne tekst om, hvordan internetsider gør brug af henvisninger ved enten, at man som bruger klikker på et link eller et tegn/ikon, som er placeret i en digital tekst. Artiklen præsenterer en socialsemiotisk ramme for den multimodale analyse af interaktivitet på hjemmesider. Elisabeth Adami skelner mellem interaktion og interaktivitet. Interaktion beskriver bruger-til-bruger interaktion, hvorimod interaktivitet beskriver bruger-til-hjemmeside interaktion. Adami tager udgangspunkt i interaktivitet som motiv for at undersøge forholdet mellem ’bruger’ og internet. I artiklen præsenteres begrebet interaktive tegn, som indlejres i digitale tekster. Adami foreslår, at “interaktive websteder / tegn” på nettet har en dobbelt karakter; de er semiotiske tegn, repræsentationer, men de er også interaktive og kan håndteres af brugerne. Billedet ovenfor viser forsiden på boligbloggen Homesick. I øverste højre hjørne ses syv tegn, som ifølge Adami alle er semiotiske tegn i måden, hvorpå de lagrer en bestemt betydning, eksempelvis illustrerer tegn nummer fire fra venstre et kamera, som er logoet for webapplikationen; Instagram. Logoet får en todimensionel funktion, da det også er interaktivt i måden, hvorpå brugeren ved et enkelt klik viderestilles til Homesick bloggens instagramprofil. Adami låner semiotikkens begreber om syntagmatiske og paradigmatiske betydninger til at analysere interaktiviteten af ​​hjemmesider. Det syntagmatiske niveau refererer til de betydninger, der er skabt på websiden, tilrettelæggelsen af ​​siden, billedet, teksten, navigationslinkene og de interaktive websteder / tegn, mens det paradigmatiske niveau kortlægger forbindelserne, der forbinder websiden med andre websteder. For eksempel fungerer hyperlink paradigmatisk ved at henvise brugeren til en anden hjemmeside.

Interaktive sider

Internettets udvikling har medført nye måder at kommunikere på. Internettet er i dag en af de mest markante kommunikationskanaler, når det kommer til privat kommunikation såvel som offentlig kommunikation, hvor afsender er virksomheder og offentlige instanser. Web 2.0 er det populære navn på en ny generation af webapplikationer og websteder, hvor fællesskab og interaktivitet er i højsædet. Eksempler omfatter teknologier såsom Blogs og Wikis. Blogs har i takt med tilkomsten af web 2.0 fået en særdeles stor udbredelse på internettet, netop fordi en stor interaktivitet med brugerne finder sted. Ved interaktivitet forstås ifølge Adam det aktive forhold, der er mellem en ’bruger’ og en tekst. I tilfældet af en blog vil det sige måden, hvorpå informationen samt præsentationen af bloggen afhænger af hvilke ’faner/kategorier’ brugeren ”klikker” sig ind på.

Billede taget fra Homesick.nu

Billedet oven for viser, at der på forsiden af Homesick bloggen er syv faner/sider som brugeren kan klikke sig ind på. Disse syv sider indeholder alle forskellige informationer og præsentationer af bloggen. Derved vil oplevelsen af bloggen afhænge af, hvilke sider man som bruger vælger at se nærmere på. Man kan i den forbindelse sige, at i takt med at brugeren nu lettere kan surfe frit mellem forskellige faner, skabes oplevelsen af hjemmesider af de selektive handlinger, der foretages af den enkelte bruger.

Hyperlink-systemet

Billede taget fra Homesick.nu

Udviklingen inden for internettet har tilmed medført begrebet World Wide Web, som er det mest udbredte interaktive medie, netop fordi det indeholder et hypertekst-system. Dette hypertekstsystem tillader brugerne at ’rejse’ fra en hjemmeside til en anden ved brug af hyperlinks og dermed vil det ifølge Adami betegnes som paradigmatisk interaktivitet på nettet. I billedet ovenfor, som er taget fra Bloggen Homesick, ses hvordan hyperlinks illustreres gennem en grafisk brugerflade. Disse hyperlinks betegnes i bloggerverdenen som reklamelinks. Disse reklamelinks illustreres i en nummereret opstilling af møbler- og interiørprodukter, hvorudfra tallene under billedet indeholder henvisninger til virksomheden Ellos. Her finder interaktiviteten mellem Homesick blog og brugeren sted i måden, hvorpå brugeren lader sig inspirere og dermed selektivt ’klikker’ sig ind på det link, som er numerisk placeret ud fra det produkt der findes interessant. Med en personlig beretning var det faktisk netop dette opslag, der gjorde mig opmærksom på lampen, der er placeret længst til venstre i billedet. Jeg fulgte linket 1 og blev dirigeret ind på hjemmesiden room21.dk, som forhandler mærket bag lampen; House doctor. Herved kan man sige at bloggen Homesick med stor fordelagtighed anvendte den interaktivt som web 2.0 tillader. Både i brugen af hyperlinks, som henviste til en forhandler af produktet men også i måden, hvorpå et samarbejde mellem en virksomhed og en blog lægger til grund for et øget salg.

Det er interessant at bemærke den dobbelte karakter, som webikoner som tegn og interaktive links spiller og som alle på hver sin vis udfører handlinger. Tegn var før den markante teknologiske udvikling blot repræsentative i deres fysiske beskaffenhed, men nu interagerer vi med tegn på daglig basis. Vi navigerer websteder, søger på diverse wikis, kommunikerer med andre, både privat og erhvervsmæssigt og vi køber produkter. Konceptet syntagmatisk og paradigmatisk betydning er yderst nyttigt til analyse af repræsentation samt interaktive og intertekstmæssige karakter af hjemmesider.