Changing the status quo by design

Andra dagen av The Conference inleds med ett suggestivt musiknummer. Idag verkar tematiken på talen vara design, kreativitet, identitet och robotar. Ja, förresten även idag streamas det live!

Leyla Acaroglu (The Un-School of Disruptive Design)

”För att förändra ett system måste du förstå det” Leyla blandar perspektiv för att förstå hållbarhet utifrån olika förklaringssätt. Exempelvis uppmärksammar Leyla publiken om hur hjärnan – hur människans biologi – snabbt gör att vi tolkar och får upp idéer på vad som bör göras. Det vill säga att hjärnan genom conformation bias och negative bias stoppar vår vilja att göra gott i samhället. Bland annat detta gör att vi får ett endimensionellt perspektiv på vår omvärld.

Okej, ett sätt att tänka nytt är Circular Economy. Och för att vara lite lat, så kommer här Wikipedias förklaring:

A circular economy is a regenerative system in which resource input and waste, emission, and energy leakage are minimised by slowing, closing, and narrowing material and energy loops. This can be achieved through long-lasting design, maintenance, repair, reuse, remanufacturing, refurbishing, and recycling.

För att förändra världen behöver vi tänka på nya sätt. Ett exempel Leyla lyfter fram är sättet vi tänker på återvinning:

Om du är intresserad av att få en introduktion till Circular Economy borde du se Leylas föreläsning i efterhand på #theconf hemsida.

Like what you read? Give Robert Jacobsson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.