Inclusive Artificial Intelligence

Min kunskap om A.I. är en kombination av att höra teknikkillar prata upphetsat om Alexa, om olika robotar som presenterats på konferenser och att ha sett på dystopiska Black Mirror-avsnitt. Det vill säga: jag har faktiskt inte så mycket kunskap om detta, utan har ett totalt utifrånperspektiv.

Nåväl, i detta segment diskuterades hur kan A.I. vara inkluderande. Hur kan vi arbeta med mångfald inom robottillverkning?

The conference presenterar denna session så här:

Many things in our daily lives are decided by algorithms. And at the same time, some of the things that we believe are run by algorithms, are in fact not. To make sure that the development and implementation of A.I. happens in a responsible way and caters to the society as a whole – more people’s perspectives are needed. In this session, the speakers raise awareness of how A.I. can judge us and how algorithmic thinking works, so that more of us can see where and how to make use of it.

Stephanie Dinkins: mångfald inom AI

Stephanie Dinkins är konstnär från Stony Brook University. Stephanie visar på bilden ovan en social robot som hon har snackat en hel del med. De har en sak gemensamt; båda är svarta. Men roboten vet ingenting om rasism. Stephanie lyfter därför frågor om: Vem bestämmer koderna i robotar? Och vad gör det med algoritmerna i robotar. Om AI kommer bestämma samhället (vilket Stephanie tänker) hur speglas olika bakgrunder, perspektiv och olika liv i robotar?

Dinkins vill att AI ska utvecklas med dessa ledord: Open, diverse and inclusive.

Dr Rand Hindi – kommer robotar ta över våra jobb?

Nja….. Rand Hindi tog upp hur AI kommer förändra vårt sätt att se på arbete snarare än att AI ska ta över våra arbeten. Rand argumenterar just för att vi ska använda AI på rätt ställen och inte alls överallt. Men en hel del framtida arbeten, cirka hälften, kommer att vara ett samarbete mellan människa och robot:

Konstnären Sebastian Schmieg

Okej. Titta in Sebastians dragning som säkert läggs upp på The conference i efterhand! Underhållande!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.