Un-understanding identity

Högljutt sorl och lugnande synthtoner sätter igång det tredje blocket på #theconf: Identitetsblocket. Ett komplicerat, hoppfullt, kreativt, skrämmande, kraftfullt och lustfyllt tema oavsett om du är en norsk tonåring, en skejtartjej från Saudiarabien eller en flykting från digitala plattformar på nån svårtillgänglig alptopp. Eller som konferensen själva beskriver passet:

”When constantly exposed to new ideas our identities change faster today than before, challenging century-old cultural value sets in some parts of the world. At the same time our life on the web exposes intimate details about ourselves and what we really think. How can we truly own our online identities?”


Mari Magnus – Lära känna sin målgrupp på djupet

Er Skam slutt allerede?! Ja, fjärde och sista säsongen den omåttligt populära tv-serien är över, och webproducent Mari Magnus från NRK kan bli sig själv igen efter att ha varit en brokig skara norska tonåringar i seriens digitala flöden sedan 2015.

Styrkan i konceptet bakom Skam, berättar Magnus, bygger på de rigorösa förhandsintervjuerna ett tusental norska ungdomar, närvaron som alla karaktärerna (via Magnus) har på Instagram och i den ständigt pågående dialogen med publiken via dessa konton.

När publiken är frustrerad över karaktärernas relationsproblem plockar Magnus upp dem och använder dem i karaktärernas egen dialog, och när fans ritar populära teckningar av karaktärerna snappas de upp och används som scenkoreografi. Metoden skapar en unik närhet till målgruppen; serien och publiken talar bokstavligen samma språk.

Magnus slutkläm är att bara genom att sätta dig ner och verkligen lyssnar på din målgrupp kan du skapa innehåll som verkligen resonerar med dem.


Yousef Tuqan – Arabvärldens digitala stammar

Tuqan berättar om hur Arabländernas traditionella stammar – historiskt sett formade av blodsband, geografi och tillgång till mat och vatten – i ökande grad formas och förändras av digitalt innehåll (som regionen har en outtömlig törst efter; kika på siffrorna i bilden).

De osäkra politiska förhållandena har gjort att många unga lämnar sina hemländer. Fler och fler lägger mindre vikt vid språk och kultur; tidigare viktiga enande faktorer. Istället är det de digitala och sociala kanalerna som bidrar till att skapa de nya stammarna, och dessa är sammansatta av gemensamma intressen, kreativitet och aktivism. En vibrant och levande bild av en generation som sällan annars får synas i de sammanhangen.

Tuqan avslutar med att sätta sitt hopp till den nya, hungriga digitala generationen som en motor för bredare samhällsförändring, och att låta det hoppet leda vägen in i framtiden.


Vesselin Popov – Känner du ditt digitala jag?

Psycometrics är läran om mätning av psykologi, och inkluderar forskning om attityder, förmågor och (perfekt för detta blocket) identitet/personlighet. Och förutsatt att du inte är bosatt på någon alptopp helt utan uppkoppling, påpekar Vesselin Popov från Psycometricsavdelningen vid Cambridge University, kommer din identitet att lämna digitala spår

Ett roligt verktyg som från Popovs team som demonstrerar principen är Apply Magic Sauce, som analyserar din personlighet baserat på din Twitter- och/eller Facebookaktivitet.

I mitt fall har den inte jättemycket att säga annat än att jag förmodligen är man (nej), men algoritmer i stil med det här verktyget har visat sig vara en bättre karaktärsdomare än våra närmaste. Popov berättar att genom att analysera 300 av en persons gillningar på t ex Facebook kunde ett program ge mer information om personen ifråga än dennes partner.

Det är information som går att tjäna riktigt mycket pengar på. Riktad och personaliserad reklam har visat sig dubbelt så effektiv som annan reklam, och algoritmerna, baserade på psycometrics, ger företag tillgång till kunskap som kan användas för ännu mer skräddarsydd och personlig marknadsföring.

Ett annat känt exempel på användande av psycometrics är internationella dataanalysföretaget Cambridge Analytica (ingen koppling med Cambridge University i övrigt). Nätverket låg bakom framgångar för både Donald Trumps och Ted Cruz presidentkampanjer genom att specialdesigna reklamkampanjer online för att påverka röstningen baserat på målgruppens personliga och politiska åsikter, deras familjeförhållanden, yrke, hemstad, intressen och missnöjen.

Att företag och politiska krafter har tillgång till så mycket kunskap (och därmed makt över) oss är för många en hisnande och otäck tanke. Popov förnekar inte det, utan uppmanar publiken att vara medveten om vilken information som är tillgänglig om dem online, samt hur denna kan användas för att nå fram till dig.