SDTR
Published in

SDTR

Flutter Giriş

Merhabalar,

Flutter ‘ı listemize ekleyeli bayağı oldu aslında; ama hem fırsat bulamadık hem de konumlandırabileceğimiz verimli bir proje denk gelmemişti. Nihayet Angaryos ‘un mobil tarafında ve aynı anda alternatif bir web arayüz olarak kullanmaya karar verince; mini bir ar-ge uygulaması başlattık. Bu yazının amacı açık kaynağa paylaşmış olduğumuz bu ar-ge uygulamasının tanıtımıdır.

Önce responsive bir şablon çalıştık. Çünkü hem web uygulaması olarak hem de mobil uygulama olarak derlemek istiyoruz. Sonra çoklu dil ayarlarını otomatik yapabilmek için routing ‘de araya girdik. Url ‘in ilk segmentini dil için değerlendiriyoruz. (Örn: adres.com/tr/anasayfa)

Son olarak da çeşitli işler için kütüphaneler oluşturduk. Amacımız gerçek uygulamamızda küçük revizeler ile kullanabilmek. Yazıyı daha fazla uzatmamak adına aşağıda kütüphaneler ve kısa birer açıklamayı aşağıya paylaşıp yazıyı bitiriyorum. Yukarıdaki görsellere bakarak genel özellikler hakkında az çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Sağlıcakla.

BaseHelper:
Ana kütüphanedir. Nfc gibi çok özel donanımlardan; Firebase gibi tümleşik çözümlere kadar bir çok özelliği kolayca kullanabilmenizi amaçlar.

LogHelper:
Log ve debug yönetimi için yazmış olduğumuz kütüphanedir. Opsiyonel olarak Firebase Crashlytics entegrasyonu vardır.

SessionHelper:
Sunucu-istemci iletişimi ve yetkilendirme işlemlerinin yönetildiği kütüphanedir.

--

--

Yetenekli ve bilgili geliştiricilerden oluşan bir topluluk!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store