Prof. Dr. Murat Topalan, kanser nedeniyle kaybedilen memenin kadınlarda travmaya yol açtığını belirterek, meme onarımı kadınların psikolojisine olumlu etkiler sağladığını söyledi.

Kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alan meme kanserinin tıpta kaydedilen gelişmelere rağmen kadınların korkulu rüyası olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Topalan, kaybedilen memenin yerine yenisinin oluşturulabildiğini veya meme onarımı mümkün dedi. Kanser nedeniyle memenin alınmasının kadınların psikolojisini olumsuz etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Murat Topalan,

“Tıptaki ilerlemeler, bilinçlenme, erken tanı gibi gelişmeler olsa da bazı durumlarda kayıplar kaçınılmaz. Bu durumda devreye memenin onarımı giriyor”

dedi.

“KANSER MEME KAYBI DEMEK DEĞİL’’

Yeniden meme oluşturulması için birçok alternatif mevcut.

Prof. Dr. Murat Topalan, plastik cerrah ve hastanın birlikte karar vermesi sonucu uygun tercih yapıldığında, son derece tatmin edici sonuçların elde edildiğini ifade etti. Kişinin kendi kas ve dokularından meme oluşturulabileceği gibi silikon protezlerle ve her ikisinin birlikte kullanılmasıyla da yeni meme oluşturulabileceğini anlatan Prof. Dr. Topalan, memedeki tümörün çıkarılması için göğüs alındığında, sadece kanserli bölge çıkarılmış ise yani o bölgede geriye yeteri kadar doku kalmışsa, göğüs kasının altına silikon protezin yerleştirilmesinin yeterli olacağını belirtti.

“MEME ALMA VE ONARMA AYNI ANDA YAPILABİLİR”

Meme kanseri tansısı konduktan hemen sonra hastanın meme onarımı tedavisine de başlanması gerekiyor.

Prof. Dr. Topalan, “Memenin çıkarılması ve onarılması tamamen ayrı uzmanlık alanları. Onarımı bir genel cerrah tarafından değil estetik, plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılmalı. Memenin alındığı ameliyatta, plastik cerrahi ekibi de operasyona dahil edilmedi ve hastanın tek seansta kaybedilen organı yeniden oluşturulmalı. Böylece, kadının uzuv kaybı hissi ve psikolojik travmayı daha az hissetmesine neden olacak” diye konuştu.

Like what you read? Give Sonsöz Gazetesi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.