MHP’den emeklilere 2800 TL emekli destek ödeneği teklifi

MHP, emeklilere her yıl Mart ve Eylül aylarında bin 400'er TL olmak üzere toplam 2 bin 800 TL “emekli destek ödeneği” verilmesi için kanun teklifi verdi.
MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
1 MART VE 1 EYLÜL TARİHLERİNDE ÖDENECEK
Teklife göre; kendilerine emekli, yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış ya da toplu ödeme yapılmış olanlar ile bunların dul ve yetimlerine her yıl 1 Mart ve 1 Eylül tarihlerinde destek ödeneği verilecek.
EMEKLİ VEKİLLER ALAMAYACAK
Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık ve milletvekilliği yapmış emekliler dışında kalan bütün emeklilere yılda iki defa olmak üzere destek ödeneği verilecek.
EMEKLİ NE KADAR ALACAK
Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, 2015 yılı ikinci altı ayında geçerli olan aylık katsayısına göre her defasında ödenecek desteğin net miktarı 1.401,71 TL olacak. Bu desteğin ilk olarak 2016 yılı Mart ayında ödenmesi durumunda ise, miktarı net 1.485,81 TL olacak.
Teklife göre emeklilere her yıl Mart ve Eylül aylarında 1400'er TL olmak üzere toplam 2800 TL “emekli destek ödeneği” verilecek. Teklifin gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlık ve milletvekilliği yapmış emekliler dışında kalan bütün emeklilere, yılda iki defa olmak üzere her defasında 17000 gösterge rakamının ödeme tarihi itibariyle geçerli olan memur maaş katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunacak tutarda destek ödeneği verilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Like what you read? Give Sonsöz Gazetesi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.