Waarom blijft Zoutelande zo plakken?

BLØF staat al twintig jaar aan de absolute top van de Nederlandse muziek, maar scoort momenteel hun grootste hit ooit. Met het nummer ‘Zoutelande’, een duet met de Vlaamse zangeres Geike Arnaert, bereikte de Zeeuwse band vorige week de nummer 1-positie in de Nederlandse hitlijsten.

De huidige hit van de band is een ode aan Zoutelande, een dorp in de Zeeuwse gemeente Veere, op het voormalige eiland Walcheren.

BLØF is van iedereen

Voorheen als de band dergelijke successen behaalde was er veel minder inzicht over wie wat luisterde en op wat voor manier dit gebeurde. De integratie van streaming services zoals Spotify en Apple Music in Nederland maakt dit dan ook een stuk inzichtelijker. Informatie die door zowel het management als het label gebruikt kan worden om de strategie te bepalen voor de band.

“Tegenwoordig hebben we als management veel meer inzicht in het publiek wat we bereiken en waar er nog kansen liggen. We kunnen zien welke nummers goed presteren op basis van diverse variabelen. Zo bleek in een vroeg stadium dat Zoutelande met kop en schouders boven de rest van ‘AAN’ uitstak. Maar wat we met dit project ook weer geleerd hebben is dat alles begint met een goed liedje.”— Coen ter Wolbeek (Agents After All)

Als je een blik werpt op de hedendaagse streaming charts zien we veel urban repertoire evenals internationale popmuziek naar boven komen. Dat de band BLØF zich tussen artiesten zoals Drake, Boef en Ronnie Flex staande houdt is een bijzonder gegeven. Een van de eerste vraagstellingen die bij veel mensen naar boven komt is of het publiek dat naar Zoutelande luistert afwijkt van bijvoorbeeld onze internationale popartiesten. Uiteraard hebben we hier onderzoek naar gedaan en kunnen we stellen dat er over de hele breedte van het Spotify platform geluisterd wordt naar BLØF. Een verbreding in het publiek heeft plaatsgevonden door de populariteit van het nummer Zoutelande.

Dit gegeven is dan ook een mooie aanleiding voor Sony Music en Agents After All (management van de band) om een uitgebreide analyse te doen naar het luistergedrag op de hit.

Een van de vragen die we onszelf hebben gesteld en waarvan we de uitkomst graag met de buitenwereld delen:

Wanneer haakt men aan bij het Zoutelande nummer en als ze eenmaal zijn aangehaakt, hoe vaak keert men dan terug om opnieuw te luisteren?

Hoe onderzoeken we dit?

Om de bovenstaande vraagstelling te beantwoorden hebben we de Cohort analysemethode gebruikt. Een Cohort analyse is een vorm van gedragsmatig onderzoek wat een selectie van een dataset maakt om groepen te vormen die iets met elkaar gemeen hebben. De groepen die iets met elkaar gemeen hebben, ook wel cohorts, hebben meestal een gemeenschappelijke eigenschap die gebaseerd is op een tijdspanne. Deze methode geeft een mogelijkheid om patronen te ontdekken over de levenscyclus van een consument of gebruiker. In dit onderzoek is de eerste week van luisteren hetgeen wat de cohort groepen gemeen hebben.

Welke stappen hebben we ondernomen?

1. Het verzamelen van alle unieke consumer ID’s die naar Zoutelande hebben geluisterd op het Spotify platform, in Nederland.

2. Het bepalen van het eerste luistermoment per consumer ID en het groeperen hiervan. Hierbij is de week van het eerste luistermoment de bepalende factor.

3. Het analyseren van de samengestelde groepen om te achterhalen hoeveel procent er na de verstreken weken terugkomt. Door per consumer ID te achterhalen in welke week (en of) deze persoon opnieuw heeft geluisterd kunnen we het percentage berekenen wat van de cohort groep is teruggekomen.

4. Om een volledig beeld te geven van activiteiten die invloed kunnen hebben op de terugkeer van het publiek (denk aan marketing en promotionele activiteiten) hebben we een highlight functie aan het dashboard toegevoegd. Daarnaast zijn er piekmomenten in zowel de airplay als Spotify charts meegenomen. De week van deze gebeurtenis is gekoppeld aan de cohort groepen en het aantal weken sinds het eerste luistermoment.

5. De band komt oorspronkelijk uit Zeeland en deze provincie heeft altijd een grote rol gespeeld. Daarom leek het ons leuk om te kijken hoe Zeeland zich verhoudt ten opzichte van andere provincies in Nederland. Hierdoor hebben we 3 fun-facts naar boven te weten halen;

a) Zeeland vs. de rest van Nederland: Als we de verhouding van provincies meten voor het luistergedrag op Zoutelande en dit vervolgens indexeren dan zien we dat er in Zeeland gemiddeld 60% meer wordt geluisterd naar de hit.

b) Moment van aanhaken: Door te kijken naar de verdeling in provincies in de week van release hebben we weten te achterhalen dat Zeeland maar liefst 95% eerder is aangehaakt bij Zoutelande dan andere provincies.

c) Zoekopdrachten: Via Google Trends hebben we zoekopdrachten geëxporteerd en geanalyseerd t.o.v. de periode voordat Zoutelande is uitgekomen dan wel een hit notering heeft behaald. Hieruit blijkt dat dankzij het succes van Zoutelande het aantal zoekopdrachten hoger ligt dan tijdens het toeristisch hoogseizoen in de zomer. In totaal werd er 40% meer gezocht naar Zoutelande dan in de zomer en 83% meer dan in de winter van 2017.

Wat valt op?

  1. De early-adopters (ook wel de mensen die vroegtijdig zijn aangehaakt en je linksboven in de visualisatie ziet) komen zonder dat het nummer breed bekend is gemiddeld meer weken achter elkaar terug. Op het moment dat de populariteit van het nummer stijgt zien we deze groep ook significant terugkomen en lijkt het nummer bij de early-adopters een tweede leven in te slaan.
  2. De mensen die relatief laat aanhaken en in aanraking komen met het nummer omdat de populariteit stijgt komen gemiddeld ook meer terug in de weken nadat ze Zoutelande voor het eerst hebben afgespeeld.

Bekijk de uitkomsten in een dashboard

Door middel van een Tableau dashboard hebben we een interactieve visualisatie gemaakt van de uitkomsten, die je hieronder kunt raadplegen.

De weergave is het beste wanneer je het via desktop bekijkt.

Hoe af te lezen?

  • Op de y-as vind je de cohort groepen gebaseerd op het moment van aanhaken.
  • De x-as geeft het aantal weken weer sinds het eerste luistermoment.
  • Het retentie percentage wordt weergegeven middels een tooltip die tevoorschijn komt als je met je muis over de tabel beweegt. Ook is er een color scale toegevoegd, hoe meer de groep en week geel kleurt hoe meer mensen uit die groep zijn teruggekeerd.
  • Middels het dropdown menu in het dashboard heb je de mogelijkheid om belangrijke momenten in de promotie van de band en het nummer te selecteren.

Vergeet natuurlijk niet te streamen :-) http://spoti.fi/2o3bDIx

Leuk artikel? Geef ons dan gerust wat claps hieronder. Abonneer je op onze publicatie om op de hoogte te blijven van meer blogposts over muziekconsumptie.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store