Fisun Yurdusever Bir Mektupla Veda Etti

Sosyal medyada yakalandığı kanser hastalığıyla dalga geçen Fisun Yurdusever bugün hayata gözlerini yumdu. 21 yaşındaki kanser hastası Twitter üzerinden kendisi için kampanya başlatmıştı. Sosyal medyada kırmızı rujlu kız olarak tanınan Fisun, ileri evre mide kanseriyle 1 senedir mücadele ediyordu. Hayata gözlerini yuman Yurdusever, kemoterapi ve hemoterapi tedavisi görüyordu. Yazdığı mektupla hayata veda etti ve milyonlarca insanının kalbinde hüzne sebep oldu.

Like what you read? Give Mustafa Gerdan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.