Sessie 2 en 3, het resultaat: Negen inspirerende ideeën voor een sociale omgeving

Hoe kunnen we bewoners ondersteunen bij het vinden, verbinden en helpen van elkaar?

Het doel van de gezamenlijke sessies is om antwoorden te vinden op deze vraag. We borduren hierbij voort op de sessie 2 (ideevorming). Tijdens deze sessie hebben we deelnemers geïnspireerd met een breed assortiment beelden. Variërend van kunstboeken tot collages van vormen, kleuren, materialen, buitenruimtes, interacties, licht, context relevante attributen, plattegronden, beelden van de omgeving en meer..

Vijf richtingen, 9 ideeën

Uit de schetsen die tijdens sessie 2 gemaakt werden kwamen vijf richtingen voort:

  • Ontmoeting
  • Spel
  • Uitdaging
  • Delen
  • Ontspannen

Binnen deze categorieën hebben we de ideeën verder uitgewerkt en gecombineerd tijdens sessie 3. Tijdens deze bijeenkomst konden de deelnemers met behulp van een template over het idee nadenken, er keywords aan geven en een locatie kiezen. De template daagde ook uit na te denken over tegengestelde kenmerken, zoals samen of alleen, prikkelend of rustig, organisch of geometrisch en klassiek of modern.

Het resultaat van de sessies 2 en 3 zijn negen inspirerende ideeën welke hieronder stuk voor stuk worden belicht.

Calisthenics

Speelt in op de behoefte om buiten sportief bezig te zijn. Het apparaat daagt uit om het maximale uit jezelf te halen. De buis waaraan kan worden opgetrokken herkent gewicht. Door net iets langer te blijven hangen kleur je spelenderwijs de hangbuis. Red jij het tot de rode buis of blijf je hangen bij geel?

#spelen #uitdaging

Enjoy-S

Een soort carrousel of open podium waarbinnen ruimte is voor spel en ontmoeting. Het podium is overdekt waardoor er ook bij slecht weer een ontmoetingsplek te midden van groen is. Op basis van geluid en beweging kleurt het dak (des te meer mensen, des te warmer de kleur).

#ontmoeten #spelen


Ontmoet-S

Vormt een route tussen verschillende gemeenschappelijke plekken waar ruimte is voor muziek, beweging en ontspanning. Door middel van schermen worden de activiteiten verbonden. Ook kunnen hierop uitdagingen of programma’s (wanneer het volgende potje voetbal wordt gespeeld) worden vermeld.

#ontmoeten #spelen

Together alone

Is gebaseerd op het welbekende spel Twister. Op twee locaties is een interactieve vloer (spelbord). Gebruikers kunnen elkaar uitdagen door op het spelbord te stappen en elkaar te volgen. Wie is het meest flexibel?
#uitdaging #spelen

Freempie

Lichtgevend frame waar mensen in kunnen gaan staan om een pose aan te nemen of om een tekstboodschap achter te laten. Optioneel met het maken van een foto.

#spelen #uitdagen

Kling kling klong

Een geluidstoren. Door beweging of aanraking vullen verschillende tonen de ruimte en laten een licht branden.

#spelen

Lightwalk

Een subtiele uitdaging tussen de gebouwen. Door bijvoorbeeld het pad van de oplichtende tegels te volgen wordt een score gevormd, dit kan op basis van bijvoorbeeld nauwkeurigheid of snelheid. Zo kan de uitdaging per dag, week of maand verschillen. Ieder gebouw heeft een kleur, de winnaar staat aan het einde van de dag in de spotlights, de andere gebouwen kleuren in deze kleur mee. Ter plekke werd de variant met traplopen verzonnen.

#uitdaging #spel

Miniatuur

Een miniatuur van de Space-S gebouwen. Door middel van een technologische koppeling lichten bepaalde plekken op als daar bijvoorbeeld: Eten wordt gedeeld, een feestje is. Door middel van kleurcodes staan verschillende kleuren voor een verschillende status. Een bewoner kan zelf de status kiezen, door bijvoorbeeld een fysieke knop of via een web interface.

Ruilkast

Door middel van een ruilkast in bijvoorbeeld de huiskamer kunnen objecten waarop is uitgekeken worden gedeeld met anderen. De ruilkast kan opleven door kleur, bijvoorbeeld warm rood als er veel gebruik van wordt gemaakt en koud blauw als er niets uit wordt gepakt. Dit kan middels sensoren worden gemeten. #delen

Deelnemers

Deze ideeën zijn tot stand gekomen dankzij de inzet van de volgende deelnemers:

Joep Klunhaar, Mei-Han Chan, Raymond Yim, Wigger Boelens, Babette Lips, Karin Noomen, Manon Blankendaal, Deborah Pelders,

Dank voor jullie deelname.

De sessies zijn gefaciliteerd & georganiseerd door: Sebastiaan van Gompel & Bob Rigbers

We gaan verder onderzoeken in hoeverre er een levensvatbaar en breedgedragen concept kan worden gevormd vanuit de verschillende ideeën. Na de collected van 22 maart vind een evaluatie plaats,

Like what you read? Give Bob a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.