Gir verdier verdi?

Vidar Moe
SpareBank 1 Utvikling
3 min readApr 12

--

Høsten 2018 fikk vi egen Utvikleravdeling i SpareBank 1 Utvikling.

Da vi fikk muligheten til å lage vår egen avdeling, var det viktig for oss å være åpne om lønnsfastsettelse. I SpareBank 1 Utvikling er det regulerte rammer for lønn. Innenfor disse rammene er det også rom for personlige tillegg. Men hva skal en gjøre for å få disse tilleggene? Dette ville vi gjøre åpent og synlig for alle.

God stemning på kontoret.

Hos oss har vi i mange år kjørt en modell hvor utviklere har personalansvar for utviklere. Dermed visste vi allerede hvordan vi i praksis gjør lønnsvurderingene og hva vi vektlegger. Det handlet om å få det synlig og lett å forstå.

Vi lagde et forslag hvor vi satte opp verdiene, egenskapene og aktivitetene vi setter pris på. Deretter hadde vi arbeidsmøter med hele avdelingen, for å tilpasse innholdet til noe vi alle var enige om, og la det ut på internnettet. Nå var det endelig tydelig for alle hva som påvirket de personlige lønnstilleggene.

Korona

Fire måneder etter at vi hadde fått på plass verdiene våre, kom Korona. Det gjorde at kulturbyggingen vår ble vanskeliggjort, både av at vi måtte lære oss å jobbe på hjemmekontor, og det at vi faktisk var på hjemmekontor. Samtidig fortsatte vi å ansette, slik at vi ble flere. Verdiene våre var viktige, og ble brukt aktivt ifm lønnvurderingene. Vi tok dem også fram når det var hensiktsmessig å vise til dem, men vi gjorde ikke en god nok jobb med å tydeliggjøre dem i hverdagen på hjemmekontoret.

Bedre sammen

I løpet av Korona definerte SpareBank 1 Utvikling verdiene som gjelder for alle som jobber hos oss. De ble mer generelle enn utviklerverdiene vi hadde tatt fram, men handlet om det samme. De var, og er fortsatt

 • Vi vil hverandre vel
 • Vi griper nye muligheter
 • Vi dyrker og deler kompetanse
 • Vi leverer best når alle føler seg verdifulle

og går under samlebetegnelsen Bedre Sammen.

Bedre Sammen plakaten vår.

Henger verdiene fortsatt på greip?

Da vi endelig var ute av koronapandemien i fjor høst, følte vi at vi trengte en oppfrisking av utviklerkultur- og verdiarbeidet vårt. Mange nye hadde startet hos oss i perioden, og vi visste at vi ikke hadde jobbet nok med å synligjøre verdiene våre da vi var på hjemmekontor.

Vi fikk med oss fem av utviklerne som hadde startet i koronaperioden, og lot dem også få jobbe fram endringer og forslag til forbedringer i verdioppsettet. Resultatet av dette arbeidet ble en vesentlig forenkling. Vi så at vi kunne bruke materialet vi hadde tatt fram til å svare på to spørsmål for hver verdi eller egenskap:

 • Hvorfor det? (*)
 • Hvordan gjør jeg det? (**)

Her er verdiene og egenskapene våre:

 • Vær åpen og forståelsesfull
 • Jobb sammen
 • Del kunnskapen din og tiden din med andre
 • Vær nysjerrig
 • Gjør ting bedre hele tiden
 • Tenk helhetlig
 • Vis initiativ

Vi tar fram en eller flere av disse verdiene jevnlig på avdelingsmøtene våre. Vi forteller om hvorfor de er viktige for oss, og ikke minst hvordan vi gjennom konkrete aktiviteter kan oppleve kraften i verdiene selv.

Verdiene våre er med og skaper den utviklerkulturen vi vil ha.

(*) Boka Start With Why for hvorfor det er viktig å starte med hvorfor.

(**) Boka Switch for hvorfor det er viktig å være konkret på hvordan.

--

--

Vidar Moe
SpareBank 1 Utvikling

Loves creating great, simple software solutions using continous learning and respect for people.