Sayonara, Internet Explorer

Er det ikke kjipt når du har tatt på fullt turtøy og skal ut på en lang ferd mot en vakker horisont, bare til å merke at det er en stein i skoen?

Du står da i et viktig veivalg:

  • Skal du bare dure på? Selv om det gjør vondt og går mye tregere, kan du potensielt nå målet ditt.
  • Skal du fjerne steinen? Det tar kanskje litt tid å ta av skoen, men turen blir mye morsommere og du kommer kjappere til mål.

På nettsidene har vi fjernet vår stein; Internet Explorer (IE).

Alle som har jobbet med web de siste årene vet hvor ressurskrevende det er å tilpasse løsninger sånn at det fungerer greit på IE. Spesielt når man utvikler løsninger som pusher hva våre teknologiske muligheter er, tar det nesten like lang tid å få dette til å fungere på IE.

Fokuset vårt vil være på mobil, ikke Internet Explorer.

Trygt valg

For sparebank1.no er det et trygt valg å fjerne supportering av IE. Mobil blir bare mer og mer den foretrukne enheten for brukerne våre, og Chrome samt Safari er desidert de mest populære nettleserne. Etter dette kommer Edge og langt bak med stadig synkende trafikk: IE. Microsoft har selv sagt at de skal slutte supportering av IE i 2021 og fokusere fullt på Edge.

Dette betyr ikke at nettsidene vil slutte fungere på IE. Det betyr bare at vi kommer til å prioritere andre oppgaver enn å fikse IE feil. Over tid vil det være mer og mer gunstig for brukeren å velge en annen nettleser. Vi står heller ikke alene om dette: Både finn.no, nav.no og spleis.no gir varsling hvis du bruker Internet Explorer.

Problemet er bedrifter som har IE som standard nettleser

For de som får en Windows PC fra jobb og booter denne opp er det en stor sannsynlighet at default nettleser er Internet Explorer. Dette er problemet.

Jeg antar at en stor andel av brukere ikke egentlig bryr seg om hvilken nettleser de bruker. Den nettleseren som er mest tilgjengelig er den de bruker, og normalen blir at nettsider kan oppføre seg litt rart eller at man får flere og flere varslinger.

Når selv Microsoft har gått ut med at Internet Explorer kan være en risiko for sikkerhet, regler og universelle standarder, kan det ikke være opp til den individuelle ansatte å gjøre et skippertak mot bedriftens anbefalinger ved å bytte nettleser. Bedriften må sette en bedre standard med å tilrettelegge en nettleser som faktisk er supportert og fungerer.

Uansett, for å bruke et av Japans mest misforståtte ord:

Sayonara, Internet Explorer.

--

--

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lasse Olsen

Lasse Olsen

Not an expert. Product Owner at SpareBank 1