SpareBank 1 Utvikling på JavaZone

Endelig ble det JavaZone 2021. Det ble avholdt i Oslo Spektrum 8–9. desember, med sju parallelle tracks begge dagene, og med et begrenset antall publikum inne onsdag 8. desember. Nye koronaregler trådte i kraft natt til 9. desember, og siste dag var det bare speakere som hadde mulighet til å møte i Spektrum.

Vi vil benytte anledningen til å si en stor tusen takk til JavaZone arrangementskomiteen som har hatt to veldig krevende år. På tross av situasjonen vi har vært i, har de klart å arrangere en mindre og heldigital JavaZone i 2020, og en full JavaZone, dog uten ordinært publikum, nå i 2021.

SpareBank 1 Utvikling var involvert i fem foredrag i år, og alle ble streamet live fra Spektrum. I tiden som kommer vil vi skrive artikler basert på flere av foredragene her på bloggen. Vi vil også legge ut lenker til foredragene når de blir tilgjengelige online.

Her er foredragene:

Mer enn gode talks og kald pils — derfor burde Du snakke på JavaZone!

Jonas Nordstrand holdt denne lyntalen om hvorfor du bør snakke på JavaZone, og ikke minst hva som gjør at mange vegrer seg for akkurat dette.

Jonas forteller om hvorfor akkurat du burde snakke på JavaZone.

Norske byggeklosser — Hands-on bruk av norsk BERT

Jan Erik Modal kjørte dette maskinlæringsforedraget om praktisk bruk av nye norske språkmodeller.

Fun and controversial programming tricks they don’t teach you at school

Gunnar Kriik pratet om utradisjonelle måter å løse programmeringsutfordringer på.

Hvordan lede 86 utviklere og samtidig levere kode hver dag?

Stian Conradsen og Vidar Moe pratet om hvordan SpareBank 1 Utvikling gikk fram for å finne en intern leder til stillingen som leder av Utvikleravdelingen samtidig som ingen interne ville slutte å kode.

Team på tomgang

Jostein Emmerhoff og Marius Mikalsen (Sintef) pratet om hvordan vi kan kan jobbe både med allignment og autonomi i organisasjoner som både både vokser hurtig og har flere og flere kryssfunksjonelle team.

JavaZone 2021 ble en spesiell JavaZone både for publikum og speakere.

Vi gleder oss allerede stort til JavaZone 2022. Vi sees der.

--

--

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vidar Moe

Loves creating great, simple software solutions using continous learning and respect for people.