SpareBank 1 Utvikling skal prate på JavaZone

Vidar Moe
Vidar Moe
Aug 1, 2019 · 2 min read
JavaZone 2019

JavaZone er en av de store happeningene for oss i SpareBank 1 Utvikling. Dette er den største utviklerkonferansen i Nord-Europa, og er en fantastisk arena for å lære om alt det som foregår i industrien, fortelle om de spennende tingene vi jobber med hos oss, og ikke minst møte gamle kollegaer og treffe nye kjente.

Jobbingen med JavaZone standen og foredrag, foregår nesten hele året hos oss. I år holder vi fire foredrag, og vi har en stand med aktiviteter hvor software og hardware i stor grad er hjemmelaget. Vi skal ikke røpe for mye av detaljene, men vi kan vel si at de som kommer bortom standen vår, skal få noe å tenke på.

Her er foredragene vi skal holde på JavaZone i år:

Torsdag er den nye lørdagen. Hvorfor bruker vi en dag i uken på fag?

 • Stian Conradsen
 • Onsdag 11. september, 1220, Rom 1
 • Tordentale 20 min

Monorepo med Git og Maven — hvordan lære gamle hunder nye triks

 • Anders Gjendem og Jonas Nordstrand
 • Onsdag 11. september, 1300, Rom 2
 • Presentasjon 45 min

Utvikleravdelingen må dø! Lenge leve utvikleravdelingen!

 • Jostein Emmerhoff og Vidar Moe
 • Onsdag 11. september 1540, Rom 4
 • Presentasjon 45 min

Hendelsesdrevet læring i SpareBank 1 — Erfaringer fra to år med post mortem

 • Kristoffer Berg
 • Torsdag 12. september 0900, Rom 1
 • Lyntale 10 min

Vi har allerede delt av erfaringene våre fra to år med post mortem her på bloggen tidligere. I løpet av august slipper vi bloggposter som deler mer av det vi kommer til å prate om på JavaZone i år.

Stemningsbilde fra JavaZone

Sees i Oslo Spektrum fra 10. til 12. september. Dette blir gøy!

SpareBank 1 Utvikling

Vidar Moe

Written by

Vidar Moe

Loves creating great, simple software solutions using continous learning and respect for people.

SpareBank 1 Utvikling

Vi jobber med digitale løsninger hos SpareBank 1. Vi liker å skrive om det vi brenner for

More From Medium

More on Utvikling from SpareBank 1 Utvikling

More on Utvikling from SpareBank 1 Utvikling

Er du utvikler? Gratulerer med sikkerhetsjobben!

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade