Flegmatiek

Valt de kosmos achterover,
stuikt de wereld in mekaar,
is het eind des tijds gekomen,
ligt het laatste oordeel klaar
rijst de zon op in het westen,
dan nog sla `k niet in paniek.
Mijn dag kan je niet verpesten.
Ik ben hyperflegmatiek!

© copyright Joris De Brucker

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Joris De Brucker’s story.