Olie op een potscherf

Als de olie op een potscherf
die de klei vanbinnen kleurt
terwijl het blote oog vanbuiten
slechts een vage vlek bespeurt
zonk je gezapig in mijn ziel
Ik heb het geen moment betreurd

Net als olie op een potscherf
drong je langzaam tot me door
Je werd een onuitwisbaar plekje,
een makkelijk te vinden spoor
dat me tot tranen dwingt
nu ik je niet meer toebehoor

Als olie op een potscherf
liet je diep je indruk na
Je sloeg niet, maar je zalfde
en zolang als ik besta
hoop ik stiekem dat ook ik
in je gedachten niet verga

© copyright Joris De Brucker

Like what you read? Give Joris De Brucker a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.