Unsplash’te 2017’nin en iyi spor fotoğrafları

Hızla büyüyen ve stock sitelere yıkıcı bir rakip durumuna gelebilecek profesyonel fotoğraf paylaşım ağı Unsplash’in 2017 ödüllerinde spor kategorisinde öne çıkan fotoğraf Julian Paul’dan… Diğer adaylar da aşağıdaki galeride.

Unsplash Awards 2017 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz ve tüm fotoğrafları baskı çözünürlüğünde, logosuz, ticari projeler de dahil gönül ranatlığıyla kullanabilirsiniz.

Like what you read? Give Sportup a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.