Podcastte Kullanılan Kaynaklar

Yazılarda ya da podcastte her seferinde yer vermektense, yayının akademik bir iddia taşımıyor oluşuna da sığınarak, kullandığım başlıca kaynakları toplu olarak belirtmenin daha verimli ve daha kolay olacağı kanaati ile burada paylaşıyorum.

Ab Urbe Condita — Titus Livius

Historia Romana — Cassius Dio

Breviarium Historiae Romanae — Eutropius

The History of Rome Podcast — Mike Duncan

Ancient History Encyclopedia

SPQR Antik Roma Tarihi — Mary Beard

Wikipedia ve Vikipedi

Roma Tarihi — Prof. Dr. Halil Demircioğlu

Antik Roma — Umberto Eco

--

--

Roma Şehri’nin kurulduğu M.Ö. 753'ten başlayarak Roma Tarihi üzerine yazılar ve podcast yayınları.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Machinavs

Machinavs

It’s all so pointless. We kill them, and they kill us, so we kill more of them, so they kill more of us. What’s the point anymore?