Hybrid Iværksætteri

er måske en af Grønlands bedste vækstmuligheder, en usædvanlig ressourcefuld stor ø med usædvanligt få antal mennesker.

En hybrid iværksætter har allerede et primært arbejde og eget projekt parallelt med det primære.

Indhold
• Aktivering af ubenyttet kompetencer
• Resultatsorienteret vs. Fuldtidsorienteret
• Udvidelse af projektets levedygtighed

En hybrid iværksætter er en person som opstarter et sideprojekt ved siden af sit primære fuldtidsarbejde. Filosofien bag hybridt iværksætteri er, at dine erfaringer i dit sideprojekt vil hjælpe med at udvikle dine naturlige interesser og kompetencer mens du beholder dit primære og eksisterende fundament, samt bidrage til din primære arbejdsplads ved at være en selvudviklende medarbejder.

Aktivering af ubenyttet kompetencer

Der er essentielle kompetencer blandt individer, som ikke bliver udnyttet til gavn for en samfundsmæssig udvikling, hvilket typisk sker pga. en ansvarsfuld stilling hvor forholdsvise specifikke kompetencer efterspørges.

En hybrid iværksætter igangsætter et sideprojekt ud fra naturlige interesser, personlige mål og kompetencer, der personligt ikke er opfyldt eller holdes aktive. Alternativer der kan opstilles parallelt med hybride iværksættere, er personer der udfører bestyrelsesarbejde, dyrker et semi-professionel sport på eliteniveau, er musiker, eller udfører frivilligt arbejde.

Der er langt fra idé til tryg markedsetablering, men hvis en hybrid iværksætter beslutter at gøre sit sideprojekt til sit primære fuldtidsarbejde, vil det i det større erhvervsbillede være til gavn for samfundsudviklingen. Der er eksisterende lokale eksempler med at tage orlov fra sit primære fuldtidsarbejde for at give sit iværksætterprojekt et skub, eller hvor går ned i arbejdstimer.

Resultats-orienteret forventninger fremfor Fuldtidsorienteret forventninger

At forvente, eller kræve, at en iværksætter gør sig gyldig til opstillet iværksættermuligheder hvis iværksætteren arbejder fuldtids med projektet eller i virksomheden bag, anses i Grønland for meget at anmode om, hvis projektet endnu ikke er markedsetableret, da faste udgifter på privat niveau er høje og insisterende. Forventningen om at iværksætteren arbejder fuldtids med sit projekt, er en sikkerhedsudvidelse hos långiveren, da man typisk har en forestilling om at det er godt for projektet, men glemmer at projektet er en udvidelse af menneskerne bag, hvor krav- eller forventninger om at arbejde fuldtids med projektet sandsynligvis forværrer deres rammer.

Hvis man i dag som en iværksætter i Grønland vil imødekomme forventningerne om at man arbejder fuldtids med sit iværksætterprojekt, skal man have sparet op over nogle år eller tage et banklån, så ens faste private udgifter sikres. Her spares der reelt til egen løn, eller fremtidige private forpligtigelser, før udgifterne direkte forbundet til projektets udvikling.

Som ethvert projekt i en stor organisation eller i et privat sideprojekt, er det resultaterne der er det bærende element. Det er essentielt at de støttende og ressourcestærke enheder omkring projektet også fokuserer på resultaterne og hvordan projektet kan hjælpes til at maksimere og effektivisere resultaterne, fremfor at se på hvor mange timer personerne bag projektet bruger.

Hvis en iværksætter skaber gode resultater uden at bruge meget tid, er det en attraktiv og skalerbar forretningsmodel. Hvis en iværksætter endnu ikke har skabt gode resultater, men bruger meget tid på projektet, er det et risikofyldt projekt som endnu ikke har bevist idéens virke.

Udvidelse af projektets levedygtighed

Ethvert projekt kan eksistere, så længe de økonomiske forpligtigelser omkring projektet holdes lette. Et projekt får typisk en levetid, når der indgås en bindende kontrakt som et lån, en investering eller en lejeaftale.

Et projekt drevet af en hybrid iværksætter kan teknisk set have en uendelig levetid, naturligvis afhængigt af projekttype- og fase, da de økonomiske forpligtigelser hos iværksætteren dækkes af indtægterne fra sin primære arbejdsplads.

Det er essentielt at kunne udvide produktudviklingstiden til et tidsrum hvor iværksætteren kan bevise idéen virke eller afvise den, før støttende enheder omkring projektet inddrages for stort, og netop det tidsrum er størst hos hybride iværksættere.

--

--

Startup historier set med grønlandske briller

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store