Easypick-teamet, fra venstre mot høyre: Giray Cep, Ingrid Koefoed, Jarl Christoffer Weeke og Jan Kristian Strømsnes. Foto: Easypick

Easypick klare for investeringer: — Ekornet med nøkkelen fortsetter å vokse

— Reisen investorene blir med på nå er spennende og gøy, forteller Jan Kristian Strømsnes fra Easypick.

Easypick, en tjeneste som muliggjør enkel og trygg deling av nøkler til for eksempel leiligheter, leiebiler, vaskehjelp, håndverkere og turister, var høsten 2019 blant startup’ene som kom gjennom nåløyet og hele Angel Challenge-programmet. Når de nå er på jakt etter investorer og funding, er dét blant annet for å gjennomføre planene om å ekspandere internasjonalt.

Jan Kristian Strømsnes, managing partner hos Easypick forteller at det er et reelt behov for tjenesten deres da man løser et hverdagslig problem når man enten er på farten eller har en form for “husarrest” og ikke kan overlevere nøkler personlig. Blant annet gir tjenesten Easypick en større fleksibilitet og effektivitet for både de som skal leie — og leie ut — feks utleieleiligheter eller delingsøkonomi tjenester som Airbnb og Nabobil.

Vi har drevet med bootstrapping siden start (selv investert), og nå er det første gang vi åpner opp for investering i Easypick. Vi mener at den reisen investorene blir med på nå er spennende og gøy, samtidig som det ligger an til å bli en god verdiøkning også, forteller Strømsnes.

(Artikkelen fortsetter under bildet og annonsen.)

Easypick-terminalen, sett fra begge sider.
Klikk her for å melde deg på Angel Challenge-programmet!

Bygger tjenesten på tillit, service, og teknologi

Johan Herman Falck er en av dem som har investert i Easypick. Falck deltok som investor i høstens Angel Challenge, og det var altså der han møtte startupen. Han forteller at han har et svært positivt inntrykk av selskapet og teamet.

Det var teamets kombinasjon av oppriktig ydmykhet og vilje til å suge til seg kunnskap fra investorene på den ene siden, og evnen til å agere raskt på feedback og samtidig være utrolig fremoverlente på den andre siden, som avgjorde at jeg valgte å investerte samt å ta en aktiv rolle som investor. Jeg har i etterkant av programmet aktivt jobbet sammen med teamet for å utvikle og optimalisere spesielt salgsfunksjonene videre.

Falck utdyper at han — i likhet med teamet bak startupen — ser et stort potensial for videre utvikling, innovasjon, og produkter fra Easypick.

Det ble ganske raskt klart at selve nøkkeldelingen av forretningen er ment som en veldig skalerbar plattform å bygge annen og ytterligere verdi på for alle involverte. Det har vært spennende og utviklende å følge prosessen, og få bistå med innspill til verdiskapingen. Jo mer jeg jobber med teamet, jo mer åpenbart blir det at vi er helt, helt i startfasen av noe som kan bli en fantastisk morsom reise, og da er det usedvanlig gøy å kunne bidra både med litt penger, men også at vi fortløpende spiller hverandre bedre, forteller Falck.

Strømsnes forteller at teamets tro på deres egne software-plattform, merkevaren, og den gjensidige tilliten de skaper til kunder, investorer og andre er blant de viktigste grunnene til at selskapet lykkes.

Hele tjenesten er bygd opp på tillit, service, og teknologi, samtidig som at det er et tilbud for folk flest som starter fra kun 49,- for å komme i gang. De unike Easypick-terminalene som brukes for henting og levering av nøkler er utplassert og tatt i bruk ved flere utvalgte kiosker, dagligvarebutikker og kafeer i byene rundt omkring i Norge. Når terminalen ikke er i bruk, viser den relevant markedsføring på skjermen, forteller Strømsnes.

Han legger til at konseptet bak Easypick er såpass enkelt at det er bare å spurte til nærmeste butikk og kjøpe deg en chip som man fester på nøklene.

Som investerings-mulighet, så er det bare å ta kontakt med oss og høre nærmere på hva fremtiden for Easypick og våre brukere kan bringe.

Les mer om Easypick på deres to hjemmesider, en for B2C og en annen kun for B2B.

Klikk her for å få nyhetsbrevene våre på epost!

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge, Startup Extreme, and Startup Campus). Email: benedicte @ startupnorway . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade