Noen av investorene i årets Angel Challenge. Foto: Startup Norway / Benedicte Tandsæther-Andersen

Investorer og startups om hvorfor de deltar i Angel Challenge

Høstens Angel Challenge er i gang — med investorer og startups som alle håper på innovasjoner for en enklere hverdag.

Stemningen var litt som på muntlig eksamen, mandag kveld for noen uker siden: De fleste av oss kjenner igjen følelsen av å sitte ute på gangen, med en innøvd presentasjon og en passelig dose (eller litt for mye) nerver — mens sensorene sitter i et annet rom og vurderer hver enkelt gruppe.

I Angel Challenge derimot, er deltakerne minst 10 år eldre enn tenåringene som gruer seg til muntlig eksamen. Og nå er det startups — og ikke studenter — som skal vurderes av investorer, ikke sensorer.

Hvordan er de?, spør en gründer en annen. Døren til rommet der investorene sitter går opp, og ut kommer gründeren som nettopp pitchet.

Til og med de som bare vil sitte for seg selv før deres pitch, venter på svaret.

Åh, de var skikkelig kule altså. Jeg har øvd på denne pitchen i flere dager nå, og dette var min beste så langt!, svarer gründeren, og setter seg i en av sofaene.

Noen av tilhørerne nikker anerkjennende, mens andre ser tankefullt bort på den heldige gründeren, som nå er ferdig med kveldens pitch. I likhet med en muntlig eksamen på videregående skal startupene vurderes underveis og etterpå. Noen består prøven — og får være med videre i Angel Challenge, mens andre må avslutte Angel Challenge-reisen for denne gang.

Thomas Græsholt fra Solpumpa, fotografert før pitcherunden. Foto: Startup Norway / Benedicte Tandsæther-Andersen
Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev for investorer!

Leter etter investorene med vekstambisjoner

Mens startupene ventet på å komme inn til investorene for å pitche, tok undertegnede en prat med noen av dem om hvorfor de har valgt å bli med på Angel Challenge. Thomas Græsholt, gründer av SolPumpa, deltok i Fundraising For Startups (FFS) i Sandefjord. Han meldte seg på Angel Challenge mens han deltok i FFS. SolPumpa er et hardware-produkt som skal trygge båteiere som ikke har tid og mulighet til å holde øye med båten sin hele tiden mens den ligger på vannet. Pumpen skal sørge for at båten ikke fylles med vann, eller synker.

Det er alltid spennende å være med på å lære mer om å utvikle sitt eget produkt og utvikle sin egen startup. Det er så mye spennende konsepter dere har her, og bra metodikk, sier Græsholt.

Ingrid Koefoed fra Easypick forteller at de har meldt seg på Angel Challenge for å finne en investor som er riktig for dem, og for å få muligheten til å bli kjent med noen som kan hjelpe dem å vokse. Easypick utvikler en tjeneste for deling av nøkler, der man blant annet kan få varsler om når nøkler er hentet og levert på diverse hentepunkter.

Den investoren som er rett for oss er interessert i å være med på veksten. Vi skal ikke diktere hvordan, for det er helt opp til hvem vi treffer. Men vi er veldig opptatte av å møte noen som kan bidra med kompetanse eller meninger eller noe annet. I tillegg til penger, for penger er ikke alt — en startup trenger mer enn økonomisk støtte, sier Koefoed.

Easypick-medgründer Jan Kristian Strømsnes er enig, og legger til at investorens kompetanse er viktig for dem. Investorene de møter kan bidra til at selskapet akselereres, og at organisasjonen deres blir sterkere.

En av investorene sa ganske konstruktivt at det handler om hvilket syn de kan bidra med, på det vi jobber med. Vi gründere er jo i vår egen boble — og investorene kan komme inn som et friskt pust, fordi de kanskje ser konseptet og produktet vårt litt annerledes enn vi gjør. Det er viktig for oss å få inn flere perspektiver. Og én av fordelene med å investere i oss er at det er veldig tydelig hva vi ønsker at det skal gå til — vi ønsker rett og slett å vokse.

Easypick-gründerne i forkant av pitcherunden. Fra venstre til høyre: Even Ifar Fossland (Angel Challenge), Ingrid Koefoed (CEO hos Easypick), Jan Kristian Strømsnes (Operations Manager hos Easypick), Jarl Christoffer Weeke (prosjektleder/partner hos Easypick). Foto: Startup Norway / Benedicte Tandsæther-Andersen

Ser etter impact-fokuserte startups

Vibeke Farnes, som til daglig er prosjektansvarlig hos OBOS, er blant investorene som har meldt seg på Angel Challenge denne høsten. Hun forteller at hun ønsker å lære mer om å investere i startups.

Jeg trenger å lære mer om hvordan man for eksempel skal verdsette selskapet, og hvor mye man skal investere sammenlignet med hvor mye eierskap man får. Så jeg er her for å lære, først og fremst, og så har jeg også lyst til å investere etterhvert.

Farnes forteller at hun ser etter startups med fokus på fremtiden, og hvordan man kan bidra til å løse en av vår tids store utfordringer.

Jeg er veldig interessert i miljø- og klimarelaterte temaer, så jeg vil helst investere i en startup som ønsker å ha en impact i Norge og verden. Jeg tror slike startups er en stor del av fremtiden, fordi vi står foran veldig store utfordringer, så jeg ønsker å investere i noe som kan bidra til positive endringer på det feltet. Jeg tror det er de miljø- og klimafokuserte startupene som vil vokse mest i fremtiden, sier Farnes.

Robert Søreide fra Sordalgruppen forteller at han er gruppens representant i Angel Challenge. De har meldt seg på for å bygge erfaring innen startupinvesteringer.

Jeg er interessert i å investere i spennende teknologi, og løsninger på problemer. Rett og slett teknologiske løsninger. Vi har ett mål om å på sikt kunne investere med overskuddet vårt, altså at firmaet bruker overskuddet til investeringer. Dermed er Angel Challenge en veldig fin start på å møte bedrifter, men også å kunne vite litt hva man skal se etter. Programmet varer i syv uker, og da lærer man jo en del i løpet av den tiden, sier Søreide.

Easypick og Solpumpa er blant de totalt syv startupene som har blitt valgt ut til å gå videre i høstens Angel Challenge, og som dermed fortsatt har gode muligheter til å få viktige investeringer mot slutten av programmet.

Klikk på den grønne knappen for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev for investorer!

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Benedicte H. Tandsæther-Andersen

Written by

Content Creator of Startup Norway (Angel Challenge and Startup Extreme). Email: benedicte @ angelchallenge . com

Startup Norway

Supporting the startup ecosystem since 2011 with support services like AngelChallenge and Startup Extreme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade