Startup Norway
Published in

Startup Norway

De nåværende medlemmene i investorkollektivet Seedstage, fra øverste høyre: Arthur Pogosov, Johannes Berggren, Christian Storm, Martin Jørgensen, Hans Webjørnsen, Håkon Kristiansen, Ola Leithe Svalheim.

Investorkollektivet Seedstage vil bygge ressursmiljø for investeringer

Seedstage ble gründet av investorer fra Angel Challenge — nå søker de kvinnelige medlemmer.

Er du en investor som gjerne skulle vært en del av et investormiljø? Å være en ny investor kan være en tilværelse preget av prøving, feiling, og usikkerhet — spesielt hvis man ikke har noe miljø rundt seg. Men også investorer som har investert over flere år kan synes det er utfordrende å skulle finne frem til likesinnede. Dette har tre investorer fra investorprogrammet Angel Challenge bestemt seg for å gjøre noe med: De har dannet investorkollektivet Seedstage.

Men først, litt om bakgrunnen for dette investorkollektivet. Våren 2019 deltok Johannes Berggren, Arthur Pogosov, og Hans Webjørnsen i Angel Challenge. Der investerte de i Accountflow, en startup som utvikler en løsning for å gjøre det enklere å føre regnskap. Dette gjøres av Accountflow sine egenutviklede og automatiserte prosesser og maskinlæringsalgoritmer, skriver selskapet på nettsiden sin. Berggren forteller at han, Pogosov, og Webjørnsen fylte ulike roller som investorer.

Noen av oss har gjort noen få investeringer på egenhånd tidligere, men dette var første gangen vi fikk satt oss ned sammen med andre og drøftet caset. Arthur (Pogosov) har mye erfaring innen digital markedsføring, Hans (Webjørnsen) innen finans og regnskap, og jeg innen softwareutvikling. Det å være tre personer med forskjellige bakgrunner viste seg å være en stor fordel, og etter å ha erfart det ble det vanskelig å gå tilbake til å investere på egenhånd.

Trykk her for å melde deg på Angel Challenge-programmet!

Bruker gründerkompetansen i investorrollen

Denne læringen inspirerte de tre investorene til å starte Seedstage, med hensikt om å gjøre investeringsprosessen lettere for flere. I et kollektiv er man ikke alene om avgjørelsene som tas, og det er lettere å ikke sitte med alle avgjørelser alene. Berggren forteller at de ønsker et bredt spekter av erfaring og kompetanse i kollektivet.

Vi ser for oss at et investorkollektiv vil gi økt verdi for alle involverte — både selskapene som raskere får lukket rundene sine, og investorene som har andre å sparre med. Målet er å bli 15 medlemmer i gruppen, med forskjellig industrierfaring. Flere av oss har startet selskaper selv, og vet godt hvordan det er å sitte på andre siden av bordet.

Seedstage har foreløpig ikke noen kvinnelige medlemmer, men investorkollektivet er åpent for å snakke med både kvinner og menn som ønsker å bli med. Berggren forteller at de er spesielt på utkikk etter kvinner, da ulike kjønn bidrar med ulik erfaring og kompetanse om hva som er en samfunnsnyttig startup.

Investorer som skal delta i kollektivet, må være forberedt på å gå inn i en aktiv rolle: Seedstage er med andre ord ikke noe for investorene som kun ønsker å passivt bidra til en startups overlevelse.

Du må kunne sette av 50 000 i året, og ha en praktisk kompetanse eller industrierfaring som direkte kan hjelpe startups nå målene sine. Og med mindre du har en del erfaring fra å ha investert i startups tidligere, vil vi anbefale at du deltar på Angel Challenge før du blir med i Seedstage. Det vil sannsynligvis være den beste investeringen du gjør i 2020, sier Berggren muntert.

Trykk her for å melde deg på Angel Challenge-programmet!

Mangler profesjonelle engler i Norge

For å finne selskaper de ønsker å gjøre investeringer i, vil Seedstage være aktive innen miljøer som allerede har gjort en viss filtrering. Berggren trekker frem inkubatorer og akseleratorer som eksempler.

Investorkollektivet har ikke noe bransjespesifikt fokus, men har noen krav til hvilken fase selskapet må være i. Det må være et norsk aksjeselskap, som aller helst har inntekter. Verdsettelsen bør være på mellom 10–30 millioner kroner. Teamet må være dedikert, og utviklingen må skje in-house dersom selskapet er et teknologiselskap.

Foreløpig har ikke Seedstage gjort noen investeringer, men de er i gang med å se på interessante caser. Berggren mener investorkollektivet kan utgjøre en viktig forskjell.

I Norge er det mangel på profesjonelle englemiljøer. Det er i seed-fasen det er vanskelig å hente penger i Norge, og vi har inntrykk av at det er mange selskaper som kunne kommet raskere frem dersom det hadde vært mer penger i omløp i denne fasen.

På spørsmål om hvilken forskjell investorkollektivet håper å kunne gjøre i det norske startupmiljøet, svarer Berggren at de lar seg inspirere av Angel Challenge. På sikt er også håpet at Seedstage kan hjelpe startups som siden blir med i Angel Challenge.

Angel Challenge gjør en formidabel jobb med å dirigere penger vekk fra eiendom og inn i ting som faktisk skaper verdi. Vi håper vi kan hjelpe til å dra i samme retning ved å posisjonere oss litt etter dem i funding-livsløpet til et selskap. Vår posisjon er “siste penger inn før profesjonelle investorer”. Det vil i mange tilfeller også innebære å hjelpe til å fylle opp Angel Challenge-runder.

Ble du inspirert av det Johannes Berggren fortalte om Seedstage fortalte — og vil du bli med i deres investorkollektiv, eller som en investor i Angel Challenge? Vi ønsker å se miljøet vokse, og at flere investorer tar aktive roller med kompetansen og erfaringen de har. Klikk på linkene her (for Seedstage) og her (for Angel Challenge) så du også kan bli en del av det norske investormiljøet!

Trykk her for å melde deg på Angel Challenge sitt nyhetsbrev!

--

--

Together for a world class startup ecosystem

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store