พื้นฐาน Unity3D

เราสามารถ Download โปรแกรม Unity ได้จาก unity3d.com/download หรือถ้าต้องการ Download โดยใช้ BitTorrent เราสามารถไปที่หน้านี้ http://unity3d.com/get-unity/download/archive
แล้วเลือกการ download แบบ Torrent ได้ดังรูป

2D หรือ 3D Projects

Unity สนับสนุนการเขียนโปรแกรมแบบ 2D และ 3D เมื่อเราสร้าง Project โปรแกรม Unity จะให้เราเลือกว่าจะสร้าง Project แบบ 3D หรือ 3D เราจะมาเรียนรู้ว่ารูปแบบต่างๆจะเป็นอย่างไร ถ้าเราเลือกรูปแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจ เราสามารถเปลี่ยนได้ภายหลัง เช่น เปลี่ยนจาก 2D เป็น 3D

3D เต็มรูปแบบ (Full 3D)

Some 3D scenes from Unity’s sample projects on the Asset Store

รูปแบบแบบ Full 3D โปรแกรม Unity จะใช้ลักษณะ 3 มิติเหมือนภาพในโลกความเป็นจริง การแสดงภาพและแสงเงาจะใช้มุมมองที่เป็นมิติของจริง (perspective) เมื่อมีการมุมกล้อง (Camera) ภาพที่ปรากฏจะเปลี่ยน สี แสง เงา ตามความเป็นจริง วัตถุที่อยู่ใกล้จะใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกลออกไป

แบบ Orthographic 3D

Some 3D games using an Orthographic view

เกมส์บางเกมส์จะใช้เทคนิด 3D แบบฉายภาพ ( orthographic) แทนมุมมองแบบเสมือนจริง (perspective) เกมส์ลักษณะนี้มักใช้มุมมองของนก (bird’s-eye view)แทนมุมมองของจริง จึงทำให้บางครั้งเกมส์แบบนี้จะถูกเรียกว่า เกมส์แบบ 2.5D
การออกแบบเกมส์เรายังใช้โมเดล(Model) และ ชิ้นส่วนของเกมส์ (Assets) แบบ 3D อยู่ เพียงแต่ปรับกล้อง (Camera) เป็นแบบ orthographic

แบบ 2D เต็มรูปแบบ (Full 2D)

Some examples of typical 2D game types

เกมส์บางเกมส์จะใช้ฉาก 2 มิติ โดยอาศัยกราฟฟิค(Graphics) ผสมกับภาพซ้อนเคลือนไหวได้(Sprites) มาทำเกมส์ ภาพจะไม่มีลักษณะของ 3 มิติ เป็นภาพแบบ 2 มิติแบนราบกับหน้าจอ (Flat)

แบบ 2D gameplay with 3D graphics

A side scrolling game with 2D gameplay, but 3d graphics

เกมส์บางเกมส์ใช้ฉากเหมือน 3 มิติ (แบบ orthographic) แต่การเคลื่อนไหวของตัวละครยังเป็นแบบ 2 มิติอยู่ดี เราเรียกเกมส์ลักษณะนี้ว่าเล่น 2 มิติ บนฉาก 3 มิติ (2D gameplay with 3D graphics)

แบบ 2D gameplay and graphics, with a perspective camera

A 2D “cardboard theatre” style game, giving a parallax movement effect

เกมส์บางเกมส์แม้จะเป็นแบบ 2 มิติ แต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนดูภาพ 3 มิติผ่านช่องกล่องส่องดูภาพยนต์ (cardboard theater) ตัวละคระและรูปภาพจะเป็นแบบแบนราบ(Flat) แต่จะถูกปรับขนาดตามระยะจากมุมมองตัวที่อยู่ใกล้จะขนาดใหญ่กว่าตัวที่อยู่ไกลทำให้มุมมองคล้ายกับการมองภาพจริง(perspective) อย่างไรก็ดีการพัฒนาเกมส์แบบนี้ก็ยังเป็นแบบ 2 มิติ เพียงแต่ปรับมุมกล้อง(Camera) และ การมอง (scene view) เป็นแบบ 3 มิติ

*** หมายเหตุ:
การแปล แปลจากคู่มือของ Unity โดยไม่มีการทบทวน ดังนั้นควรอ่านต้นฉบับเพื่อความครบถ้วน ผมแปลเพื่อทำเหมือนจดบันทึกส่วนตัวเท่านั้นครับ (รวมถึงบทความตอนอื่นๆ)