Planterar om en misslyckad Monstera

För några månader sen separerade jag ett litet monstera skott som kommit upp bredvid sin moderplanta. Rötterna satt fast i plantan så jag nöp av den så djupt som möjligt under en luftrot och satte den i vatten för att få fram nya rötter. Några veckor senare fick den fina rötter och var redo att planteras.

Nu har plantan vuxit till sig men stammen längst ner är väldigt tunn och plantan växer inte så mycket som den borde. Dags att plantera om och se på rötterna vad som egentligen händer där nere.

Och här har vi svaret. Med bara ett rotskott att luta sig på lilla monsteran har kämpat hårt med oerhört små förutsättningar att få upp näring och vatten. Att plantan lyckats växa till sig så mycket som den har är faktiskt ganska imponerande.

Som jag ser det finns det två sätt att göra.

  1. Kapa plantan under de nya luftrötterna och börja om sticklingstadiet.
  2. Spara rotsystemet som redan finns och bara begrava plantan djupare under rotskotten.

Vi kör på alternativ två tycker jag. Om vi sparar rötterna som plantan redan utvecklat så kommer det bli en smärtfriare övergång i väntan på att dom andra skotten rotat sig.

Kanske lite djupt men jag räknar med att jorden kommer att sjunka lite grann när den börjar vattnas normalt.

Lärdom:
För att skapa så stora förutsättningar som möjligt för tillväxt när sätter sticklingar från monstera, bör man se till att så många luftrötter som möjlig följer med när man skär sticklingarna. Just i mitt fall så var min stickling väldigt liten när jag gav mig på den så det kan nog vara lönsamt att låta den växa till sig lite innan man flyttar den.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.