Alle fortjener en sjanse

I 1992 brøt det ut krig i Bosnia. Dette var den største væpnede konflikten i Europa siden andre verdenskrig. Rundt 100 000 mennesker ble drept, hvorav en betydelig andel var sivile. Konflikten tvang mennesker fra sine egne hjem, på flukt for å redde eget liv og familie.

Ida Kristine Moe
Stormberg
Published in
4 min readOct 23, 2016

--

Edin Sivac kom til Norge som flyktning

Edin Sivac er opprinnelig fra Bosnia. Han jobber nå som skiftleder hos Stormberg, men har selv vært på flukt.

Da han var tretten år måtte Edin Sivac rømme fra sitt eget hjemland på grunn av krigen. Han opplevde grusomme handlinger som verken voksne eller barn burde være vitne til. Edin ble selv holdt fanget og satt en tid i konsentrasjonsleir. Der var det grov tortur, drap og voldtekt av unge jenter som strategisk våpen i krigføringen.

Det var en brutal krig som hovedsakelig gikk ut over de sivile. Å oppleve hendelser som dette er både traumatiserende og ødeleggende.

Det å så bli tvunget til å bosette seg i et nytt land, med nye mennesker, ny kultur og nytt språk, byr på store utfordringer.

- Det har ikke vært lett, men livet skal ikke være lett, sier Edin.

Stormberg har siden oppstart i 1998 jobbet for å få folk ut i arbeid. Vi er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA) som fokuserer på menneskene, ikke på deres fortid. IA handler om å se enkeltindivider og å la alle få en sjanse. Dette innebærer å tørre å ansette mennesker med ulike bakgrunner. I Stormberg har vi en målsetting om at 25 % av de som ansettes hos oss skal være mennesker som har problemer med å komme seg ut i arbeidslivet.

Da Edin fikk jobb hos Stormberg ble han vurdert på lik linje med andre søkere i ansettelsesprosessen. Hans vei gikk gjennom et bemanningsbyrå, men måtte selv kjempe for jobben. Uavhengig av måten en blir ansatt på, er det å få innpass i arbeidslivet en av de beste måtene å bli inkludert og integrert på.

Edin mener det viktigste for å integreres i samfunnet er å lære seg språket og å få seg en jobb. Selve integreringen ser han som en lang prosess, som kommer helt an på hver enkelt person. “For meg er det å kunne bidra i samfunnet viktig”. Han mener det er svært nødvendig å ha tilhørighet, men at det å stå på egne bein er avgjørende. Han opplevde ikke bare traumatiske hendelser under krigen, men hadde også en vanskelig barndom. Dette har ført til at han alltid har ønsket å være selvstendig.

- Livet kan plutselig snu, og da gjelder det å kunne klare seg selv. Alle har ansvar for eget liv, presiserer han.

I følge FN-Sambandet er 24,5 millioner mennesker på flukt i verden i dag. Dette er det høyeste tallet siden andre verdenskrig. I utgangen av 2016 venter myndighetene 60 000 flyktninger til Norge. Dette krever en omstilling, men gir også Norge mange gode ressurser. Både nordmenn og flyktninger må være åpne for å bygge broer mellom kulturene. Vi må bli kvitt fordommene og se hverandre som individer, ikke religioner eller etnisiteter.

Som arbeidsgiver er en nødt til å se forbi sin egen forutinntatthet. Å ansette en flyktning trenger ikke bety dårlig kommunikasjon, høyt sykefravær og dårlig arbeidsmoral. Stormberg har helt andre erfaringer. Alle våre ansatte er stabile og pålitelige. Edin er bare én av mange våre ansatte som er et godt eksempel på at det lønner seg å ta sjansen.

- Mange er alt for flinke til å dømme andre, og vi gjør det nok i større eller mindre grad alle sammen. Jeg mener at hver enkelt av oss må jobbe med oss selv. En må bli åpen for nye ting, mennesker og holdninger.

Edin legger vekt på at selv om det fortsatt finnes diskriminering i samfunnet, er det viktig å huske på at det også er andre ting som spiller inn. Han har venner som ikke fikk jobb før de byttet navn, men nå for tiden er det for eksempel et dårlig jobbmarked generelt. Dette gjør det vanskelig for alle å komme seg ut på jobbmarkedet.

“Jeg mener man må se framover, ikke bakover. Det er livet akkurat nå, og det som en har i vente, som betyr noe”. Edin har selv hatt tøffe perioder også etter at han kom til Norge. Det å få seg jobb ble hans redning. “For meg er det å gå på jobb hver dag terapi”. Han forteller at det vil alltid være gode og dårlige dager.

- Jeg, som alle andre, stresser og jobber hardt, men det å stå på egne bein veier opp for de harde dagene. De tøffe tidene gjør bare at de gode blir enda bedre.

Det er slike erfaringer Stormberg ønsker at flere skal få muligheten til å oppleve.

- Jeg har sett mye, og hørt enda mer. Det var tøft, men det gjelder å tenke positivt, smiler Edin.

Som flyktning fra et krigsherjet land vil en alltid bære på en sorg. Hans livsfilosofi er at det likevel ikke hjelper å tenke negativt. Han poengterer at den eneste som kan gjøre noe med sitt eget liv er en selv. Han ønsker å formidle at det ikke er slik at en arbeidsgiver kommer på døra og spør om en vil ha jobb. Som arbeidssøkende må en selv være frampå og oppsøke bedriftene.

Når et menneske kommer ut i arbeid vil dette kunne føre til at en føler seg verdsatt og inkludert.

- Det å vite at arbeidsgiveren har valgt akkurat meg, betyr mye, sier Edin. Som ansatt hos Stormberg blir man sett og hørt. Hver og en av oss får muligheten til å si hva vi mener. På denne måten føler jeg at jeg har betydning.

Edin mener at flere bedrifter burde lære av Stormberg. Alle mennesker fortjener en sjanse. Det skal ikke ha noe å si hvilken bakgrunn en har, men det er opp til hver enkelt bedrift å tørre å invitere mennesker med ulike bakgrunner inn i sitt arbeidsmiljø.

I Stormberg har vi aldri angret.

--

--