Stormberg
Published in

Stormberg

Bli kjent med ekornet, skogens mesterhopper

Med hårete ører og en bustete hale spretter det lett rundt. Ekornet er en aktiv liten gnager som man kan treffe på både små og store turer i det meste av landet. Det er nysgjerrig, en smule glemsk og har ofte en morsom atferd som gjør dem artige å følge med på.

Foto: Per Harald Olsen, NTNU

Ekornet trives best i blandingsskog eller barskog, og er ofte å se i hager eller parker. Pelsen er rødbrun med hvit mage, men om vinteren skifter ekornet farge til grå vinterpels.

Ekornet er en mesterhopper. Det hopper fra tre til tre og styrer seg gjennom luften ved hjelp av sin lange bustete hale. Det er ekspert på å treffe akkurat den greinen det har sett seg ut. Ekornet er også en svært god klatrer, og uten problemer kan det bevege seg med hodet først nedover en rett trestamme. Det hender at ekornet mister balansen og faller, men da holder det ut halen for å bremse farten, og lander mykt på bakken.

Foto: Per harald Olsen, NTNU

Ekornets spiser frø fra gran- og furukongler, nøtter, knopper og blad. Av og til spiser det også fugleegg, sopp og insekter. Ekornet hamstrer mat som det graver ned i bakken eller gjemmer på annen måte, men det er ikke alltid det husker tilbake til alle gjemmestedene sine når vinteren kommer.

Ekornet bygger reir av kvister i hule trær eller på greiner, men det kan også bruke gamle hakkespettreir og fuglekasser som bolig. Som oftest lever ekornet alene, men om vinteren kan flere overnatte i samme reir for å holde varmen.

Parringstiden er i februar-mars. Hunnene kan få opptil 6 unger på senvinteren, og dersom det er bra med mat kan hun i tillegg rekke å få et nytt kull på sensommeren. Ungene fødes blinde og helt uten pels. De kan se etter 4–5 uker, og da har de også fått pels. Etter 9–10 uker er ungene blitt store nok til at de klarer seg selv.

Hils på vår nye maskot! 🐿🐾
Den lille ekornet skal være med og fortelle historiene våre på en lettfattelig og god måte. I tiden fremover vil vi følge hen gjennom lek, læring, og morsomme aktiviteter på tur. Vi håper hen vil spre turglede og bidra til å løfte viktige verdier gjennom sitt nysgjerrige vesen.

Vær med å velge navn til han på Facebooksiden vår

Les også:

--

--

På Stormbergbloggen treffer du Stormbergmedarbeidere og våre samarbeidspartnere. Du kan lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store