Stormberg
Published in

Stormberg

Jacob og Storms Påskenøddår

Ta årets «Påskenøddår» og vinn gavekort på 1500,-!

Mange forbinder påsken med kos, appelsiner og påskenøtter. Selv om årets påske blir annerledes for mange betyr ikke det at påskenøttene må “holde avstand”.

Junior-Stormberger Jacob(14) står for årets nøtter, og som ekte Sørlending har han valgt å kalle dem «Påskenøddår». Selv om konsonantene er “blaude” bør ikke hjernen din være det, her er årets spørsmål:

  1. Når du trenger det kaster du det. Når du ikke trenger det så tar du vare på det.
  2. Noen måneder har 31 andre har 30, men hvor mange måneder har 28 dager?
  3. Du kommer til en kald hytte og ser at du kun har en fyrstikk igjen. I hytta er det en peis, en tennbrikett og et stearinlys. Hva tenner du først?
  4. Hva er ditt, men nesten bare brukt av andre?
  5. Du løper i et maraton og ligger på tredjeplass. Plutselig ser du andreplassen og passerer han. Hvilken plass er du nå på?
  6. Hva kan du holde i høyre hånden din, men ikke i venstre hånd?
  7. En taxisjåfør kom nedover en gate. Han dro rett forbi et stoppskilt, uten å stoppe. Han dro inn i en gate med innkjøring forbudt. Han passerte en politibil på feil side av gata. Likevel brøt han ikke en eneste trafikkregel. Hvordan kunne han det?

For å delta sender du dine svar til paskenoddar@stormberg.com innen andre påskedag (13. april). Alle med riktige svar er med i trekningen av ett gavekort på 1500,- til bruk på stormberg.com. Vi trekker også fem deltakere som er med i trekningen av påskepakke som inneholder kortstokk, spork og vippkopp.

Alle svar og vinnere publiseres tirsdag 14. april.

Lykke til!

Jacob (14)

--

--

--

På Stormbergbloggen treffer du Stormbergmedarbeidere og våre samarbeidspartnere. Du kan lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Lars Gunnar Bergstad

Lars Gunnar Bergstad

Visuell Kommunikasjonssjef

More from Medium

HIEA 112: Final Assignment

Back Pain Coach

Playwright & Cucumber introduction (1/3)

Borrowed Parts