Tencel — et naturlig og nedbrytbart materiale

Ida Kristine Moe
Apr 25, 2019 · 2 min read

Det er med stor glede vi deler nyheten om at vi introduserer det bærekraftige og miljøvennlige materialet Tencel, i årets sommerkolleksjon. Materialet er silkemykt og fukttransporterende, og best av alt — det er laget av trær!

Stormberg er opptatt av å ta vare på naturen og jobber stadig for å redusere miljø- og klimabelastningen knyttet til driften. Stormberg har siden 2008 vært klimanøytral, les gjerne mer om det her. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle måten vi produserer vårt turtøy på. Vi er dermed stolte av at vi nå introduserer tre plagg i materialet Tencel™ Lyocell, som anses for å være det mest miljøvennlige tilbudet i tekstilbransjen i dag.

Image for post
Dame // Herre
Lette og behagelige skjorter som egner seg godt på tur.

Hva er Tencel™ Lyocell?
Tencel™ Lyocell er et materiale laget av eukalyptustrær. Produksjonen av Tencel ™ er bærekraftig og miljøvennlig. Trærne kommer fra FSC ( Forest Stewardship Council)-sertifiserte plantasjer som sikrer bærekraftig skogsdrift. Poduksjonen krever mindre vann og energi enn tradisjonell tekstilproduksjon. Materialet er i tillegg biologisk nedbrytbart og kan resirkuleres. Denne prosessen har vunnet en rekke priser, blant annet European Award for the Environment fra EU.

Materialets egenskaper
Tencel™ Lycell er et lett og silkemykt materiale som føles svært behagelig på kroppen. Materialet er temperaturregulerende, svalende og absorberer fuktighet svært effektivt. I tillegg holder stoffet godt på passformen. Dette er alle egenskaper som gjør at plaggene vil være gode turkamerater denne sommeren.

Image for post
Blå shorts // Rosa shorts
Møt sommeren med lette plagg i duse toner.

Vi håper dere liker disse produktene like godt som vi gjør!

God tur!

Angela — Stormberger

Image for post

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke…

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store