Transformasjon på tverke — framskritt i revers

Styrkr
Styrkr
Nov 20, 2018 · 2 min read

Folkelige opprør rystet Midtøsten i 2011. Den arabiske våren tok en hel verden på senga. Nå er normalitet gjenopprettet: Forfølgelse og fengsling. Med fare for en enda blodigere framtid.

Den arabiske våren er blitt til vinter.
Demokratiske framskritt er reversert.

Høsten 2018 inviterte Norsk Folkehjelp til frokostmøte om menneskerettigheter i Midtøsten. Fra Folkehjelpas lokaler på Stortorget — rett over torget fra Styrkr — er demokrativåren 2011 fjern, både i tid og rom. Opprør i Bahrain og Egypt ble slått ned; opprørene i Jemen og Libya endte med flernasjonal krig. Bare i Tunisia ble det bedre.

På frokostseminaret tegnet Anne-Sophie Schaeffer fra Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders og Ziad Abdel Tawad fra Cairo Institute for Human Rights Studies er dystert bilde av menneskerettighetenes kår i regionen. Undertrykkingen er blitt verre. Dét er også arbeidsmulighetene til menneskerettighetsforkjemperne. Med sofistikerte metoder (inklusive nye lover — eller uten lover overhodet) blir stadig nye kjepper stukket i hjulene. Og dermed: hva kan ventes — uten ventiler å fremme forandring gjennom? Langt alvorligere opptøyer enn i 2011; opprør uten retning, uten ledelse. Møtt med våpenmakt.

Det er tøfft å være menneskerettighetsaktivist og regimemotstander. Ta Egypt som eksempel: Her skal svært lite til før en blir stemplet som terrorist. Og terrorisme skal det slås ned på; Egypt deltar jo i kampen mot terror — og mot Den islamske stat, også kjent som ISIS. Hva er ISIS bakvendt? Sisi. Og hvem er det? Egypts diktator, Abdel Fattah al-Sisi, som kom til makta etter et kupp i 2013 — og dermed kuppet, drepte, hele demokratiseringsprosessen i landet. Sånn, forklarer Tawad, som selv er egypter (tvunget i eksil i Tunisia), nærer regimet og terroristene hverandre: Sisis undertrykkelse rekrutterer terrorister til ISIS; terroren til ISIS brukes til undertrykking av enhver motstand — mot Sisi.

I Egypt er enhver kritikk av regimet å anse som terror, og kan medføre fengsel. Hvis denne epistelen er kritisk til Egypt, så står forfatteren i fare for å bli vurdert som terrorist. Godt at pyramidene ved Giza for lengst er besøkt! Stortingets utenrikskomité har vel diplomatisk immunitet, og får heller fremme sin udiplomatiske kritikk når den vinteren 2019 skal til Kairo.

DAG LERAAND, Styrkr

Artikkelforfatteren har bodd i Kairo, og skriver bl.a. om Egypt, Den arabiske våren og krigene i Midtøsten i Store norske leksikon — og jobbet også for lenge siden mye for Norsk Folkehjelp.

Styrkr

Styrkr går i dybden og deler tanker om samtid og framtid.

Styrkr

Styrkr går i dybden og deler tanker om samtid og framtid.

Styrkr

Written by

Styrkr

Styrkr er strategisk rådgiver for virksomheter med vilje til å skape en bærekraftig framtid

Styrkr

Styrkr går i dybden og deler tanker om samtid og framtid.