“Jag och min kompis ska knulla dig”

Frågor om din sexualitet på lägenhetsvisningar, tafs, telefonsamtal där någon som påstår sig hyra ut en bostad onanerar på andra sidan linjen och män som vill bli mer än bara din hyresvärd. Det är bara några av de berättelser vi fått in från kvinnorna på andrahandsmarknaden i Stockholm.

Lyssna på reportaget här.

Namnen är fingerade och vissa röster har spelats in av röstskådespelare.

Text och reportage: Amanda Skagerström Lindau och Tora Rydelius.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.