Türkiye’nin Bloggerları — Blog Mezarlığı ve Halen Yaşayanlar

2009 yılında “Türkiye’nin En Sevilen Blogları Listesi”ni o zamanlar fenomen sosyal medya platformu Friendfeed üzerinden sormuştuk.

Bayağı uğraşarak güzel bir liste çıkarmıştık.

2016 yılına geldiğimizde blogların bir kısmı öldü.

Bir kısmı ise terk edildi. Varlar ama yeni yazı yazılmıyor. Yazarları eski günlerin hatırına veya halen güncel olabileceği düşüncesiyle yazılarını yaşatıyor.

Bununla birlikte yüzlerce blog yazmaya devam ediyor.

Bu listenin sahipsiz kalması üzüyordu. Geçen hafta üzerinde çalışarak liste üzerinde çalıştım.

Tahmin edersiniz hiç kolay değil. Sadece reklam amaçlı veya kimsenin okumadığı bloglar yer almamalı. Artık kapananlar ayrı bir listeye alınmalı. Geçen yıllar içinde yeni açılan kaliteli bloglar eklenmeli.

Böylece bir liste oluştu. Günler içinde gelen başvuruları inceliyorum. Blogun içeriğinin özgünlüğüne bakıyorum ve listeye ekliyorum.

Genelde takip etmekten memnun olacağınız kişiler.

Gerçekten yüksek kalitede olduğunu düşündüğünüz tüm blogları önermeniz yeterli, listeyi güncel tutup kamuyla paylaşmış olacağız.

Destekleriniz için teşekkür ederim. Yazının bağlantısı aşağıda bulunmaktadır.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.